Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Ny direktør på plass ved Norsk Polarinstitutt

 • Jan-Gunnar Winther i dokumentar om klimaendringer

  Polarinstituttets direktør, Dr. Jan-Gunnar Winther, deltok i «Warmer», en dokumentar i to deler om klimendinger, som hadde premiere på den Filippinske nyhetskanalen ABS-CBN News Channel 28. mars 2016.

 • Årsmeldingen 2015 publisert

  Årsmeldingen 2015 gir oversikt over Norsk Polarinstitutts aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra fjoråret. Den finnes på norsk med et engelsk sammendrag, og med fem populærvitenskapelige artikler på begge språk.

 • Norsk Polarinstitutt i National Geographic Magazine

  I vinter tilbrakte Andy Isaacson fra National Geographic Magazine, og fotograf Nick Cobbing, fem uker om bord på Lance mens skipet driftet i isen nord for Svalbard.

 • Miljøverndepartementet bevilger en halv million til klimautstilling i Tromsø

  Norsk Polarinstitutts senter ICE (is, klima og økosystemer) skal drifte utstillingen, som forventes å stå ferdig i løpet av 2012.

 • Norsk Polarinstitutts årsmelding for 2010

  Årsmeldingen tar for seg instituttets aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra 2010. Den inneholder blant annet artikler om klimaendringer i norsk Arktis, oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene uten for Lofoten, logistikk i Antarktis og sjøfugler og den nye norske rødlista.

 • Olav Orheims bildesamling

  Norsk Polarinstitutt har fått en bildesamling av dr. Olav Orheim fra hans forskningsvirksomhet gjennom mange år. Orheim var direktør ved Norsk Polarinstitutt fra 1993 til 2005 og har vært tilknyttet instituttet i mange år forut for dette som forsker og ekspedisjonsleder. I 2007 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for polarforskningen.