Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Mindre havis – mer miljøgifter i isbjørn

  Tynne isbjørner lagrer mer miljøgifter i kroppen enn tykke og mer velfødte bjørner. Ny forskning viser for første gang sammenheng mellom tilgang på havis, isbjørnens tykkelse og miljøgifter.

 • Spredning av giftig kvikksølv rammer Arktis

  Transport av miljøgifter til Arktis via vann og luft er en trussel mot naturen. I Arktis forflytter metylkvikksølv seg mer effektivt opp gjennom næringskjeden enn på sørligere breddegrader.

 • Forskningsdagene med fokus på miljøgifter

  Forskningsdagene er i gang!

 • Sot – en sterk driver for global oppvarming

  Miljøstatus i Norge gir via sine nettsider informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Nå relanseres innholdet med å løfte frem utvalgte temaer fra de ulike institusjonene som driver nettstedet. Norsk Polarinstitutt har valgt å rette fokuset på sot som en pådriver for klimasystemet.

 • Slik fungerer systemet med klimakvoter

  Hvordan bidrar egentlig handel med klimakvoter til reduserte utslipp av klimagasser? En ny animasjonsfilm fra SFT og Klimaløftet gir deg svaret.

 • Sot kan gjøre Svalbard varmere

  Forskning viser at det finnes sot i både luft og snø på Svalbard. Flere steder er sotnivået så høyt at snøen smelter fortere.

 • Seminar om sot

  Nylig ble det arrangert et seminar i Tromsø om sot i snø, albedo effekter og klimapåvirkning.

 • Polarinstituttet samarbeider med Kina

  I to nye klimaprosjekter får forskere fra Norsk Polarinstitutt unike muligheter til å etablere samarbeid med Kina – og til bedre å forstå polare klimaprosesser.

 • Sot fører til økt snøsmelting på Svalbard

  Den urene snøen rundt Longyearbyen skyldes både lokal og langtransportert forurensning, skriver forskere fra Norsk Polarinstitutt og Universitetssenteret på Svalbard.

 • Nye arter, mindre is og høyere temperaturer

  Markante endringer i Kongsfjorden på Svalbard, viser ny forskning.

 • Fagmøte NorACIA

  NorACIA – det norske oppfølgingsprogrammet i kjølvannet av Arctic Climate Impact Assessment – arrangerer fagmøte om klimaendringer og forurensning i norsk Arktis i Oslo i oktober.

 • Kongelig forskningstokt i polarisen

  Tronarvingene fra Sverige, Danmark og Norge er på Svalbard denne uka i forbindelse med Polaråret. I fem dager skal de kongelige være med forskere ombord på det svenske forskningsfartøyet I/B Oden. Torsdag møtte forskere fra Norsk Polarinstitutt tronarvingene i Ny-Ålesund.

 • Få smil til norsk miljø

  Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter er de viktigste miljøutfordringene for Norge. Det viser en ny sammenstilling av miljøstatus i Norge fra fem miljøverndirektorat.

 • Isbjørnen trues av miljøgifter og mindre sjøis

  For første gang skal forskerne undersøke hvordan isbjørn takler kombinasjonen av miljøgifter og klimaendringer som fører til at det blir mindre is i Arktis.