Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Følg forskningstokt på Svalbard

  En journalist fra forskning.no mønstrer den 16. juli på med Norsk Polarinstitutt sitt forskningsfartøy R/V Lance i Longyearbyen og derfra går kursen mot Ny-Ålesund. På veien skal forskerne studere det arktiske økosystemet, og journalisten skal daglig i en uke rapportere hva forskerne arbeider med.

 • Oljeuhell og marine økosystemer

  Leteaktivitet, utvinning og transport av olje- og oljeprodukter kan ha store konsekvenser for marine økosystemer. – Vi trenger en helhetlig, integrert og overordnet økosystembasert forvaltning av viktige havområder, konstaterer seniorrådgiver Cecilie H. von Quillfeldt fra Norsk Polarinstitutt.

 • Nye arter, mindre is og høyere temperaturer

  Markante endringer i Kongsfjorden på Svalbard, viser ny forskning.

 • Samlet inn 2000 marine prøver

  Under sommerens COPOL-tokt med forskningsskipet «RV Lance» ble det samlet inn mer enn to tusen marine prøver som skal analyseres for nye og gamle miljøgifter.