Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Nye navn klare for kartet

  Anonyme breer og fjell i Antarktis får endelig navn.

 • Tilbud på Geoatlas fra Svalbard

  Geoatlaset er den første samlede oversiktsboken over geovitenskapelige fag fra Svalbard. Boka er rikt illustrert med rundt 170 kart og 400 fotografier.

 • Ny geologisk kartdatabase

  Norsk Polarinstitutts temakartportal Svalbardkartet er utvidet med en geologisk kartdatabase konstruert for målestokken 1 : 250 000.

 • Geoatlas fra Svalbard

  For første gang samles mye av geovitenskapen fra Svalbard mellom to permer.

 • Nye geologiske kartblad fra Svalbard

  Norsk Polarinstitutt har nylig gitt ut to nye geologiske kartblad fra Svalbard i serien av berggrunnsgeologiske kart 1 : 200 000. De nye kartbladene DE23G Nordaustlandet NW og FG23G Nordaustlandet NE dekker nordlige deler av Nordaustlandet, Storøya, Kvitøya og øyene nord for Nordaustlandet.

 • Geologiske kart utgitt i 2013

  I 2013 gav Norsk Polarinstitutt ut to nye geologiske kartblad frå Svalbard: Hopen (1 : 100 000) med integrert kartbeskriving og Nordaustlandet SW (1 : 200 000).