Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
  • Populær artikkel om dyreplankton

    En artikkel som tar for seg de arktiske Calanus-artenes (åteartene) betydning i det arktiske, marine økosystemet, er blant de ti mest nedlastede artiklene og den tredje mest siterte artikkelen i tidsskriftet Marine Biology Research i 2010. Forsker Stig Falk-Petersen fra Norsk Polarinstitutt er hovedforfatter.