Formidling og media

Norsk Polarinstitutt er opptatt av at kunnskapen vår om polarområdene deles med både statsforvaltningen, andre forskningsinstitusjoner, skoler og media – og den øvrige befolkningen.

Klimautstilingen Priceless

PRICELESS Klimautstillingen på opplevelsessenteret Polaria i Tromsø er visuell og lydsatt med ismusikk. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Infoutstilling

Norsk Polarinstitutt laget sammen med Kings Bay AS en informasjonsutstilling om forskning i Ny-Ålesund. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet setter også fokus på norsk polarforskning og miljøforvaltning internasjonalt.

Vi har som mål å sørge for god formidling av vår forskning og våre forvaltningsoppgaver, både gjennom våre nettsteder, publikasjoner, vårt bibliotek, utstillinger og i media.

Vi har et omfattende bibliotek og bildearkiv, og gir ut det engelskspråklige og tverrfaglige tidsskriftet Polar Research.

Er du i pressen?

Da er kanskje pressesiden vår nyttig for deg.