Praktiske øvelser

De praktiske øvelsene er ment å skulle illustrere fysiske prosesser som er viktige for forståelsen av en isbrem. Å utføre eksperimenter gjør det lettere å forstå hva som skjer. Og så er det mye mer morsomt enn å lese teori. 

Eksperimentene og forskningsprosjektet

Eksperiment forklaring

Viktige komponenter for forståelsen av sirkulasjon og varmetransport under en isbrem. 1) Den kalde Antarktiske kysstrømmen, 2) det varme dypvannet, 3) havets sirkulasjon under isbremen, 4) fryse/smeltepunktet forandrer seg med saltinnhold og 5) trykk  6) isbremen flyter på havet og 7) havstrømmene er styrt av havbunnens form. Illustrasjon: Ole Anders Nøst

Tenkt deg en isbrem som flyter på havet som vist i figuren. Smeltingen på undersiden er avhengig av at varme blir transportert inn under isen av havstrømmene. Rett foran isbremen ligger den kalde antarktiske kysstrømmen. Kystrømmen hindrer det varme dypvannet fra å komme i direkte kontakt med isbremen og virker derfor til å redusere smeltingen. Men det varme dypvannet er allikevel den viktigste varmekilden for smelting av isbremen.

Hvordan kommer så det varme vannet inn under isbremen? Her er jordas rotasjon en veldig viktig komponent. Dette er kanskje vanskelig å forstå, men at rotasjon har en sterk påvirkning på strømninger i vann er lett å se hvis man har et roterende kar. En oppskrift på hvordan dette kan lages på en billig og enkel måte er gitt under, og mange av eksperimentene bruker dette karet. Ikke alle eksperimentene bruker det roterende karet, men alle er knyttet opp mot viktige fysiske prosesser som styrer hva som skjer under og ved en isbrem. I beskrivelsen av eksperimentene er det gitt en forklaring som knytter eksperimentet opp mot prosessene illustrert i figuren til høyre.