Ordliste

Forklaringer på ord og terminologi innen forskningen på Fimbulisen.

Glasiologi

Glasiologi er betegnelse for læren om is, og omfatter alle former for is, inklusiv isbreer og prosessene knyttet til dem. Forskning i glasiologi foregår for en stor del både i Antarktis og Arktis. Norsk Polarinstitutt har gjennom mange år drevet forskning på is i polarområdene.

Hopp til oversikten

Havis

Havis er is som flyter på havet og som er dannet ved frysing av havvann. Rundt Antarktis er det et havisdekke som varierer mye i løpet av sesongen. Om vinteren kan havet opp til 1000 kilometer nord for kysten av Antarktis være dekket av havis. Om sommeren er havisen i Antarktis nesten helt borte.

Hopp til oversikten

Isbre

En isbre er en stor, langvarig masse av is som er blitt til på landjorden og som beveger seg på grunn av gravitasjon og som gjennomgår indre deformasjon. Isbreer har også mange navn, slik som innlandsis, isbrem, iskappe, platåbre, dalbre og steinbre. Navnene forteller hvor breene ligger og hvordan de ser ut. Isbreer finnes høyt til fjells, både i tropiske, varme og kalde strøk. Den raskeste av alle isbreer finnes på Grønland. Den siger mot havet med en fart av tretten kilometer i året, eller en og en halv meter i timen.

Hopp til oversikten

Isbrem

Isbrem er delen av en isbre som flyter på havet. Isen kan være over 1000 meter tykk. De fleste isbremmene finner man i Antarktis, der omtrent 10 prosent av tørre landområder er isbremmer. Mindre isbremmer finnes også i Canada og rundt Grønland. Rossbarrieren i Antarktis er den største isbremmen på jorden.

Hopp til oversikten

Iskappe

En iskappe er en kuppelformet ismasse som dekker et landområde på mindre 50 000 km², ofte et høyland eller nær polene. Iskapper som dekker mere end 50 000 km² kalles innlandsis.

Hopp til oversikten

Klima

Klima er været i gjennomsnitt over lang tid. For å forstå klimaet må man observere været over lengre perioder, slik at enkeltvise ekstreme værsituasjoner ikke forstyrrer konklusjonene.

Det finnes flere måter å forsøke å observere klimaet og klimaendringer på. De vanligste observasjoner man benytter seg av er først og fremst temperatur og nedbør. Andre sider ved klimaet er luftfuktighet, vindstyrke- og retning, trykkforhold, skydekke og solinnstråling. I arktiske områder er snø og isdekke også viktige observasjoner som kan gi oss et bilde av klimaet over lang tid. Det er derfor svært viktig med langsiktig overvåking av miljøet.

Hopp til oversikten

Landis

Landis er is som ligger på land i form av isbreer. 91,8 % av all landis på jorda finner man i Antarktis. 7,9 % finnes på Grønland. Alle andre isbreer utgjør 0,3 %.

Hopp til oversikten

Oseanografi

Oseanografi er studiet av jordens hav og sjøer. Fagområdet oseanografi omfatter studiet av fenomener i havet og sjøvannets fysiske og kjemiske egenskaper. Havets rolle for klimaet og klimaendringer er også et sentralt tema. Oseanografi er tverrfaglig, og bruker teknikker fra rekke fag som biologi, kjemi, geologi, meteorologi og fysikk. I Fimbulprosjektet studerer vi de fysiske prosessene bak sirkulasjonen i havet. Dette kaller vi fysisk osenanografi.

Hopp til oversikten