Vant forskningsreise til Svalbard!

Elever fra Åkra ungdomsskule vant en forskningsreise til Svalbard ved å delta i konkurransen om det beste elevforsknings-prosjektet. På reisen til Svalbard og Tromsø får elevene innblikk i den forskningen Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer (ICE) driver i Arktis og Antarktis i dag, forskningssamarbeidet med andre land og planer for fremtidig forskningsprosjekter.

view-from-zeppelinfjellet

Ungdomskoleelevene vant med sine elevprosjekter, som de sendte inn i henhold til konkurranseteksten:

Delta i ICE Fimbulskole og send inn din gruppes elevprosjekt. Da deltar dere i konkurransen om en forskningsreise til Tromsø og Svalbard for inntil seks elever og en lærer. Gruppa får besøke ICE og Norsk Polarinstitutt i Tromsø og på Svalbard, og får innblikk i den forskningen som drives i Arktis og Antarktis.

Dere kan bruke våre forslag til prosjektoppgaver, eller dere kan selv komme opp med egne ideer. Kriteriene for å delta i prosjektkonkurransen er at prosjektet skal omhandle tema(er) som er relevante for forskning i Arktis og/eller Antarktis, og som inneholder stikkordene is, klima og økosystem. Prosjektet må også presenteres på en form som egner seg for publisering på nettsidene våre, inkludert et sammendrag av prosjektet på ca. 250 ord. Bilder og eventuelt andre illustrasjoner må også legges ved.

Prosjektarbeidene ble vurdert av en jury bestående av:

  • Professor Nalân Koç, senterleder ICE, Norsk Polarinstitutt
  • Prosjektleder og seniorforsker Ole Anders Nøst, Norsk Polarinstitutt
  • Cand.Philol. og lektor Per Gunnar Gabrielsen

Les mer: