Prosjektoppgaver

Noen forslag til prosjektoppgaver.

 • Klimaet i Antarktis over mange tusen år

  Med bakgrunn i hvordan den menneskelige virksomheten påvirker miljøet, finnes det tilgjengelige fakta på hvordan klimaet har vært i Antarktis i flere tusen år. Analyser av iskjerner som er boret ut, gir gode data om dette. De viser store variasjoner, og de viser også mønstre som gir oss bakgrunn for å forstå utviklingen i dag.

 • Fimbul – et spennende, norsk forskningsprosjekt i Antarktis

  Norsk Polarinstitutt / ICE gjennomfører et større forskningsprosjekt over flere år for å trenge inn i noen av Antarktis mange hemmeligheter. Er isen i ferd med å smelte ned? Hva skjer når varmt vann trenger sørover inn under isen?

 • FN´s klimapanel

  FN's klimapanel, IPCC, har levert fire rapporter om utviklingen av klima på jorden. Hva sier rapportene? Hvilke usikkerheter finnes og hva er kritikken mot panelets konklusjoner?

 • Norge i Antarktis

  Norge har en spesiell historie i Antarktis som også er bakgrunnen for norsk aktivitet i dag. Stikkord er Roald Amundsen, Hvalfangst, Dronning Maud Land, Bouvetøya, Norsk Polarinstitutt og Troll-stasjonen.