Utstillinger i regi av Norsk Polarinstitutt

«Snowhow. Polarheltenes læremestre: Inuitter, samer og ishavsfolk»

Bildearkivar Ann Kristin Balto fra Norsk Polarinstitutt og Lena Aarekol fra Polarmuseet (Universitetsmuseet) har vært med å lage utstillingen Snowhow.

Bildearkivar Ann Kristin Balto fra Norsk Polarinstitutt og Lena Aarekol fra Polarmuseet (Universitetsmuseet) har vært med å lage utstillingen Snowhow. Foto: Adnam Icagic / TMU Universitetsmuseet

I samarbeid med Polarmuseet har Norsk Polarinstitutt laget utstillinga Snowhow. Bakgrunnen for utstillinga er det faktum at når Fridtjof Nansen møtte inuitter og deres kultur under overvintringen på Grønland fra 1888–89, forsto han at han måtte lære av det arktiske urfolket: Kle seg som dem, lære å lage mat som dem, lære å padle kajakk – og ikke minst lære å kjøre hund. Roald Amundsen gjorde samme erfaringer under hans overvintringer hos netsilik-inuittene i Gjøahavn, da han seilte Nordvestpassasjen (1903–06). Tilsvarende var kunnskapen fra Ishavsmiljøene svært viktige i utforming av norsk polarlogistikk. Utstillingen kan ses i dokken på M/S Polstjerna ved Polaria i Tromsø.

Polarårutstilling

Polarårutstilling

Polarårutstillinga stod først på Universitetsplassen og på Rådhusplassen i Oslo før den ble fraktet til Tromsø - der den nå kan beskues utenfor Framsenteret. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Under Polarårkonferansen «IPY Oslo Science Conference» i Oslo i 2010 ble de vitenskapelige resultatene fra det fjerde internasjonale polaråret presentert. I forbindelse med konferansen laget Norsk Polarinstitutt en Polarårutstilling som viser flere av de store norske prosjektene under Polaråret. Utstillingen stod på Universitetsplassen og på Rådhusplassen i Oslo under konferansen, men ble siden flyttet til Tromsø. Skuelystne kan ta utstillingen nærmere i øyesyn utenfor Framsenteret. 

Norsk Polarinstitutt var involvert i en rekke forskningsprosjekter under Polaråret. Prosjektene omfattet forskning på tema som polarklima, biologisk mangfold, miljøgifter og antropologi. I fem av prosjektene hadde Polarinstituttet prosjektledelsen.

Utstillingen Kunnskapsbyen Tromsø

Albedoforskning

Forsker måler albedo på isbre på Svalbard.
Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

En del av Tromsøs mange kompetansearbeidsplasser fikk vinteren og våren 2010 vise seg frem gjennom utstillingen Kunnskapsbyen Tromsø på Aurora kino Fokus. Norsk Polarinstitutt var en av flere kunnskapsbedrifter som deltok i utstillinga.

Informasjonssenter i Ny-Ålesund

Utstilling Ny-Ålesund

Informasjonsutstillinga i Ny-Ålesund. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Utstilling Ny-Ålesund

Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Det nye informasjonssenteret for besøkende i Ny-Ålesund ble offisielt åpnet sommeren 2009. Utstillingwn fokuserer på bruk og vern av området, samt eksponerer forskningen som skjer i Ny-Ålesund og nærliggende områder.

Norsk Polarinstitutt bidro med tekst, bilder, kart, film, lyd og gjenstander til utstillingen og Kings Bay AS koordinerte arbeidet. Reklamebyrået Spekter AS stod for design og produksjon.

2005: Polar-Norge

Kong Harald vises rundt i utstillinga av Harald Dag Jølle, tett fulgt av styringsgruppaUtstillinga

Kong Harald vises rundt i utstillinga av Harald Dag Jølle, tett fulgt av styringsgruppaUtstillinga "Polar-Norge - det hvite eventyret" på Tromsø Museum, 2005. 
 
  Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum.

Det hvite eventyret. Utstillinga var et samarbeidsprosjekt med Tromsø Museum, Polarmuseet, Statsarkivet og Polarinstituttet. Utstillingen var en del av hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen, og viste viktige sider ved polarnasjonen Norge og hvilken betydning aktivitet i polarområdene i Arktis og Antarktis har hatt for det norske folk og utviklingen av Norge som nasjon. Utstillinga ble åpnet på Tromsø Museum av Kong Harald.

2006: Vandreutstillinga Polar-Norge

Vandreutstillinga ble sendt rundt i verden i seks år.

Vandreutstillinga ble sendt rundt i verden i seks år. Foto: Andrea Taurisano, Norsk Polarinstitutt

Med utgangspunkt i utstillinga Det hvite eventyret, laget Polarinstituttet på oppdrag fra Utenriksdepartementet en vandreustilling som ble sendt rundt i verden i til sammen 6 år. Utstillinga ble satt opp i blant annet USA, Italia, Tyskland, Frankrike, Thailand, India. 

2011: «Porten til Ishavet»

Ann Kristin Balto viser kronprins Haakon Magnus utendørsutstillinga Porten til Ishavet.

Ann Kristin Balto viser kronprins Haakon Magnus utendørsutstillinga Porten til Ishavet.  Foto: Lars Åke Andersen

«Porten til Ishavet» setter fokus på Tromsøs rolle som Norges ledende ishavsby, og vil vise hvordan byen har vært et utgangspunkt for ekspedisjoner og annen virksomhet i polare områder. Utstillingen er en del av den nasjonale feiringen av 100-årsjubileet for ekspedisjonen som Roald Amundsen ledet til Sørpolen for hundre år siden. Utstillingen er finansiert av Utenriksdepartementet, og er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, Polarmuseet, Tromsø Museum, Perspektivet Museum og Bladet Nordlys. Utstillinga står utenfor Polarmuseet.

 

2012: Arven etter Nansen:

Foto: Janne Schreuder, Norsk Polarinstitutt

Foto: Janne Schreuder, Norsk Polarinstitutt

Arven etter Nansen er en vandreutstilling om Fridtjof Nansens betydning for moderne norsk nordområdeforskning. Utstillingen tar utgangspunkt i Nansens innsats for å sette nordområdet på den norske dagsorden gjennom vitenskapelige ekspedisjoner og avgjørende oppdagelser innenfor bl.a. moderne havforskning. Nansens resultater og perspektiver gjør ham relevant som en inspirator for klimarelatert forskning, og utstillingen produseres i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk Institutt og UiO. Den viser hvordan kunnskap om hvordan forskningen skapes og i hvor stor grad dagens forskerne står i gjeld til Nansens pionerinnsats. De fire norske forskere som presenteres i utstillingen er:

 Olav Kjesbu ved Havforskningsinstituttet

 Cecilie Mauritzen, Meteorologisk Institutt

 Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt

 John Grue, UiO

Produksjon: Univerisitetet i Oslo (UiO), Olav Christensen

 

2014: PRICELESS

Klimautstillinga PRICELESS ble offisielt åpnet 18.02.2014 av Klima og miljøminister Trine Sundtoft på Polaria.

Klimautstillinga PRICELESS ble offisielt åpnet 18.02.2014 av klima-og miljøminister Trine Sundtoft på Polaria. Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet den nye klimautstillingen på opplevelsessenteret Polaria i Tromsø. Utstillingen er initiert og utformet av Norsk Polarinstitutt, og målet er å gi kunnskap om klimaendringerknyttet til isen som smelter, havis og isbreer.

2016: Into the Ice

Åpning av utstillinga

Åpning av utstillinga "On Thin Ice" i St. Petersburg 31. mai 2017.  Statssekretær Tom Cato Karlsen sto for åpningen. Vandreutstillingen om havisen som smelter var plassert ved det etnografiske museet i St. Petersburg.  Foto: Ann-Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt

I 2015 frøs Norsk Polarinstitutts forskningsskip "Lance", inn i isen nord for Svalbard. Ombord var forskere som i et halvt år skulle følge med på hva som skjedde under isen, på isen og over isen i en periode som strakk seg fra januar til juli, -fra mørketid til midnattssol. Vandreutstillingen om havisen som smelter er laget på oppdrag av Utenriksdepartementet, blir vist i Alaska, USA, Brasil, Kina, Sør-Korea, Russland, Italia, Frankrike, Danmark, Island, og i Irland.