Kontaktpersoner for fagområder

Klima

Miljøgifter

Biologisk mangfold

 • Philipp Assmy (polare marine økosystemer, biogeokjemi, planktonøkologi, planteplankton, isalger)
 • Geir Wing Gabrielsen (miljøgifter, sjøfugl, fysiologi, næringsøkologi, adferd)
 • Haakon Hop (arktiske marine økosystem, sjøisbiota, arktiske fisk, hardbunnsflora og -fauna, vitenskapelig dykking)
 • Kit M. Kovacs (sjøpattedyr biologi, populasjonsøkologi, populasjonsdemografi, bevaringsbiologi)
 • Christian Lydersen (polar økologi, sjøpattedyr, marinbiologi, pattedyrfysiologi)
 • Øystein Overrein (terrestre økosystemer, høstbare arter Svalbard, verneområder, turisme)
 • Åshild Pedersen (terrestrisk økologi, samfunnsdynamikk, tundra næringsnett, predator–byttedyr dynamikk, planter–plantespisere dynamikk)
 • Cecilie von Quillfeldt (havforvaltning, marinøkologi, isalger, planteplankton, taksonomi)
 • Dag Vongraven (marine pattedyr, isbjørn, sjøfugl, overvåking, sårbarhet)
 • Eva Fuglei (populasjonsdynamikk, predator-byttedyr interaksjoner, tundra økosystemer, adaptiv økosystembasert overvåking, biodiversitet).
 • Virve Ravoleinen (terrestriske økosystem, planteøkologi, arktisk tundra vegetasjon, planter i næringsnett, økosystembasert overvåking, biodiversitet)
 • Hallvard Strøm (sjøfugler, populasjonsøkologi, populasjonsdemografi, arktiske fugler, ornitologi)

Geologi

Isbreer

Marine økosystemer

 • Philipp Assmy (polare marine økosystemer, biogeokjemi, planktonøkologi, planteplankton, isalger)
 • Haakon Hop (arktiske marine økosystem, sjøisbiota, arktiske fisk, hardbunnsflora og -fauna, vitenskapelig dykking)
 • Kit M. Kovacs (sjøpattedyr biologi, populasjonsøkologi, populasjonsdemografi, bevaringsbiologi)
 • Christian Lydersen (polar økologi, sjøpattedyr, marinbiologi, pattedyrfysiologi)
 • Cecilie von Quillfeldt (havforvaltning, marinøkologi, isalger, planteplankton, taksonomi)
 • Dag Vongraven (marine pattedyr, isbjørn, sjøfugl, overvåking, sårbarhet)
 • Hallvard Strøm (sjøfugler, populasjonsøkologi, populasjonsdemografi, arktiske fugler, ornitologi)

Økosystemer på land

 • Øystein Overrein (terrestre økosystemer, høstbare arter Svalbard, verneområder, turisme)
 • Åshild Pedersen (terrestrisk økologi, samfunnsdynamikk, tundra næringsnett, predator–byttedyr dynamikk, planter–plantespisere dynamikk)
 • Eva Fuglei (populasjonsdynamikk, predator-byttedyr interaksjoner, tundra økosystemer, adaptiv økosystembasert overvåking, biodiversitet).
 • Virve Ravoleinen (terrestriske økosystem, planteøkologi, arktisk tundra vegetasjon, planter i næringsnett, økosystembasert overvåking, biodiversitet)
 • Hallvard Strøm (sjøfugler, populasjonsøkologi, populasjonsdemografi, arktiske fugler, ornitologi)

Oseanografi

Havis

Miljøvernsamarbeid med Russland

Miljøovervåking

Paleoseanografi

 • Arto Miettinen, (paleoseanografi, paleoklima, marin geologi, diatomeer)
 • Katrine Husum, (paleoseanografi, paleoklima, marin geologi, foraminiferer)