Organisering av Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet har om lag 160 tilsette inndelt i fem avdelingar underlagd direktøren, med kvar sine underseksjonar. I tillegg er mange av våre tilsette knytta til Senter for is, klima og økosystemer (ICE).

Organisasjonskart for Norsk PolarinstituttOrganisasjonskart for Norsk Polarinstitutt. Figur: Jan Roald / Norsk Polarinstitutt. Direktør Internasjonal direktør Forskningsavdelingen Seksjon for miljøgifter Seksjon for biodiversitet Seksjon for hav og havis Seksjon for geologi og geofysikk Senter for is, klima og økosystemer Støtte Miljø- og kartavdelingen Miljørådgivning Kart Miljødata Administrasjonsavdelingen IKT Økonomi Personal Seniorrådgiver Operasjon- og logistikkavdelingen Antarktis Arktis Faglig leder Støtte Kommunikasjonsavdelingen Informasjon