Organisering av Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet har om lag 160 tilsette inndelt i fem avdelingar underlagd direktøren, med kvar sine underseksjonar. I tillegg er mange av våre tilsette knytta til Senter for is, klima og økosystemer (ICE).