Våre samarbeidspartnere

Polarinstituttet samarbeider med forskningsinstitusjoner over hele verden og bidrar til nasjonale og regionale forskningsprogrammer.

Nasjonalt

Med utgangspunkt i nasjonale roller er samarbeid med Havforskningsinstituttet særlig viktig. Dette gjelder både forskning, overvåking, forvaltningsrådgivning og formidling. Med nytt isgående fartøy vil dette forsterkes, også på logistikksiden. Andre framtredende samarbeidsinstitusjoner er Universitetet i Tromsø, Universitetssenteret på Svalbard, Metrologisk institutt og Bjerknessenteret. Vi deltar aktivt i flere av Framsenterets forskningsflaggskip.

Internasjonalt

Internasjonalt har instituttet en lang tradisjon med samarbeid med tunge polarnasjoner som Russland, Tyskland og USA. Canada og Storbritannia øker sin forskningsaktivitet i Arktis, og økt samarbeid med disse er derfor ønskelig. Satsingen i Senter senter for is, klima og økosystemer (ICE) gjør at samarbeid med asiatiske land vil bli viktigere framover. Utviklingen av Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) utvider samarbeidsrelasjonene ytterligere.

Vi deltar også aktivt i forskningssamarbeidet i Antarktis  og fungerer som kontaktpunkt og tilrettelegger for internasjonal polarforskning.