Fram – Arctic Climate Research Laboratory

Framlaboratoriet i St. Petersburg er et norsk-russisk samarbeidsprosjekt for arktisk klimaforskning mellom det russiske polarinstituttet Arctic and Antarctic Research Institute (AARI), Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt. Målet med programmet er å utveksle kunnskap om arktisk klimaforskning.

Norsk-russisk samarbeid

Forskere, studenter og veiledere fra Framlaboratoriet på besøk ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø

Forskere, studenter og veiledere fra Framlaboratoriet på besøk hos samarbeidspartnerne på Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Laboratoriet er oppkalt etter polfarer Fridtjof Nansens berømte skute «Fram», og skal bidra til økt kunnskap og samarbeid på tvers av landegrensene. Det tematiske fokuset for laboratoriet er:

  • studier av langsiktige klimaendringer, inkludert marine systemer (hav og is)
  • atmosfæren og terrestriske systemer (breer og ferskvann)

Geografisk fokus er på den euro-arktiske regionen, med spesiell vekt på Svalbard, Grønland og Barentshavet. Samarbeidet omfatter felles forskningsprogrammer i Barentsburg, Ny-Ålesund og Longyearbyen.

Studentene ved laboratoriet har en faglig veileder på russisk side, samt en veileder fra Norsk Polarinstitutt. Noen av studentene får anledning til å delta på tokt eller feltarbeid på Svalbard. Andre vil i perioder oppholde seg på Universitetssenteret på Svalbard eller ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.