«Kronprins Haakon» – Norges isgående forskningsfartøy

Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» er et verdens mest avanserte forskningsfartøy. Fartøyet har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

FF Kronprins Haakon i isen

FF Kronprins Haakon i isen

FF Kronprins Haakon fotografert under testturen i isen ved Svalbard i mai 2018. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Fartøyet dro på sitt første vitenskapelige tokt i august 2018. Skipet skal overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis og drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

Tromsø er hjemmehavn for fartøyet.

Toktkalender

(Velg "Toktkalender" i kalenderkategori og "Kronprins Haakon" som skip)

Det var i statsbudsjettet i 2013 at Regjeringen bevilget midler til et nytt, nasjonalt isgående forskningsfartøy. Bakgrunnen for bevilgningen var at polarområdene til nå har vært vanskelig tilgjengelig, også på sommertid, og derfor mangler nasjonen viktig kunnskap om både økosystemene og det fysiske naturmiljøet. Et nytt og moderne forskningsfartøy vil bidra til å øke mulighetene for å tilegne kunnskap om havområdene i nord og i Antarktis, og samtidig styrke Norges posisjon som ledende nasjon når det gjelder kunnskapsoppbygging i polarområdene.