«Kronprins Haakon» – Norges isgående forskningsfartøy

Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» skal overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis, og drive forskning og undervisning på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

«Kronprins Haakon» ligger nå ved byggeverftet utenfor La Spezia i Italia

«Kronprins Haakon» er i sluttfasen av byggeprosessen og ligger nå ved verftet utenfor La Spezia i Italia. I oktober 2017 vender skipet baugen nordover mot Norge og hjemmehavna Tromsø.
Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Digital tegning av det isgående skipet Kronprins Haakon.

Digital tegning av «Kronprins Haakon».
Illustrasjon: Rolls Royce Marine (RRM)

..

Assisterende prosjektleder Øystein Mikelborg foran skipet ved verftet i Italia. Foto: Norsk Polarinstitutt

..

«Kronprins Haakon» eies av Norsk Polarinstitutt, skal driftes av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø blir største bruker av skipet. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

«Kronprins Haakon» blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Fartøyet skal kunne overvåke ressurser, miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis, og drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

Det nye forskningsfartøyet har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

I februar/mars i år er det sjøsetting ved byggeverftet utenfor La Spezia i Italia. Fartøyet seiler fra Italia rundt 1. oktober og i begynnelsen av 2018 vil skipet være klar for vitenskapelige tokt.

Det er Rolls-Royce Marine som har designet fartøyet og byggeverftet er Fincantieri, Riva Trigoso i Italia. Byggingen av skipet startet i juni 2015.

«Kronprins Haakon» eies av Norsk Polarinstitutt, skal driftes av Havforskningsinstituttet og med Universitetet i Tromsø som største bruker. Tromsø blir hjemmehavna for skipet.

Norsk Polarinstitutt er representert i byggeprosjektet ved assisterende prosjektleder Øystein Mikelborg. 

Det var i statsbudsjettet i 2013 at Regjeringen bevilget midler til et nytt, nasjonalt isgående forskningsfartøy. Bakgrunnen for bevilgningen var at polarområdene til nå har vært vanskelig tilgjengelig, også på sommertid, og derfor mangler nasjonen viktig kunnskap om både økosystemene og det fysiske naturmiljøet. Et nytt og moderne forskningsfartøy vil bidra til å øke mulighetene for å tilegne kunnskap om havområdene i nord og i Antarktis, og samtidig styrke Norges posisjon som ledende nasjon når det gjelder kunnskapsoppbygging i polarområdene.

Kontaktpersoner «Kronprins Haakon»:


Norsk Polarinstitutt

Øystein Mikelborg

Telefon: 917 05 029

Havforskningsinstituttet

Karl Robert Røttingen

Telefon: 958 75 066

Per Wilhelm Nieuwejaar

Telefon: 913 17 465

Universitetet i Tromsø

Jon Einar Hansen

Telefon: 900 82 436