«Kronprins Haakon» – Norges isgående forskningsfartøy

Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» er et verdens mest avanserte forskningsfartøy. Fartøyet har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

Båt i is

FF Kronprins Haakon i isen

Den nye isbryteren vil bli et viktig verktøy for norsk polarforskning.
Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Fartøyet dro på sitt første vitenskapelige tokt i august 2018. Skipet skal overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis og drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

Tromsø er hjemmehavn for fartøyet.

Les mer om klimaskipet

Toktkalender

(Velg "Toktkalender" i kalenderkategori og "Kronprins Haakon" som skip)