«Kronprins Haakon» – Norges isgående forskningsfartøy

Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Fartøyet har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

Digital tegning av det isgående skipet Kronprins Haakon.

«Kronprins Haakon»
Illustrasjon: Rolls Royce Marine (RRM)

Fartøyet vil være klar for vitenskapelige tokt i 2018 og skal overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis og drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

Tromsø blir hjemmehavn for fartøyet.

Toktkalender

(Velg "Toktkalender" i kalenderkategori og "Kronprins Haakon" som skip)

Det var i statsbudsjettet i 2013 at Regjeringen bevilget midler til et nytt, nasjonalt isgående forskningsfartøy. Bakgrunnen for bevilgningen var at polarområdene til nå har vært vanskelig tilgjengelig, også på sommertid, og derfor mangler nasjonen viktig kunnskap om både økosystemene og det fysiske naturmiljøet. Et nytt og moderne forskningsfartøy vil bidra til å øke mulighetene for å tilegne kunnskap om havområdene i nord og i Antarktis, og samtidig styrke Norges posisjon som ledende nasjon når det gjelder kunnskapsoppbygging i polarområdene.