«Kronprins Haakon» – isgående forskningsfartøy

Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» skal stå ferdig høsten 2017 med Norsk Polarinstitutt som eier, driftet av Havforskningsinstituttet og med Universitetet i Tromsø som største bruker. 

Digital tegning av det isgående skipet Kronprins Haakon.

«Kronprins Haakon» Det nye isgående forskningsfartøyet blir en viktig videreføring av norske forskningstradisjoner i Arktis. Illustrasjon: Rolls Royce Marine (RRM)

Fartøyet har isbryterklasse og utholdenhet til å kunne gjennomføre langvarige ekspedisjoner i islagte farvann hvor alle aktuelle disipliner innen marin forskning kan gjennomføres.

Fartøyet skal kunne dekke eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider. Fartøyet gir mulighet til å overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis, og til å kunne drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

Les mer om fartøyets spesifikasjoner på sysla.no