RV «Lance»

«Lance» er et forsknings- og ekspedisjonsfartøy som ble benyttet av Norsk Polarinstitutt og samarbeidende institusjoner fram til 2017. Opererte primært i Arktis, men tidvis også i Antarktis.

Forskningstelt på isen ved Svalbard, ved skumring. Lance i bakgrunnen.

«Lance» på tokt på Svalbard. Foto: Paul Dodd / Norsk Polarinstitutt