Feltstasjonen Norvegia på Bouvetøya

Bouvetøya ligger mellom Sør-Afrika og Antarktis, og er det stedet på kloden som ligger lengst unna sivilisasjonen i alle retninger. Bouvetøya er Norges sørligste naturreservat. Siden midt på 1990-tallet har Norsk Polarinstitutt forsket og overvåket sel, pingviner og andre fuglearter på Bouvetøya. En ny forskningsstasjon kom på plass i 2014, etter at den gamle stasjonen hadde blåst ut på havet. 

Norvegia-stasjonen

NYSTASJONEN Den nye stasjonen ble klargjort i Tromsø, og fraktet til Bouvetøya med båt fra Cape Town, før den endelig ble satt opp på Bouvetøya. Foto: Marius Bratrein / Norsk Polarinstitutt

Den nye stasjonen gir plass til seks personer i perioder på 2–4 måneder, og den er konstruert og innredet for å tåle tøffe værforhold. Den er dimensjonert for å stå på øya i 20 år, men i tillegg til vind og stadige skred vil grunnen sannsynlig smelte og gjøre den mindre stabil på sikt. Øya er vanligvis innhyllet i skyer eller tykk tåke, og hele 94 % av landområdet er dekket av isbre. Det er ingen kai eller havn på øya, og folk og utstyr må fraktes dit via helikopter.

Stasjonen er utstyrt med kamera og meteorologiske sensorer som hele året sender data via satellitt. Stasjonen er selvforsynt på energi med vind- og solkraft, som gjør det mulig å drive måleutstyr, også i de lange periodene når stasjonen er ubetjent.