Sverdrupstasjonen

Sverdrupstasjonen fungerer som forsknings- og overvåkningsbase for Norsk Polarinstitutts korttids- og langtidsstudier, og gir logistisk støtte til forskere som jobber i området rundt Ny-Ålesund. 

Sverdrupstasjonen

Sverdrupstasjonen – Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Foto: Norsk Polarinstitutt

Fasiliteter og tjenester

Sverdrupstasjonen tilbyr forskningsfasiliteter til besøkende forskere: kontor med telefon, internett og datamaskin, to verksteder for mindre elektroniske og mekaniske reparasjoner, laboratorium med vask, arbeidsbenk og kjøleskap, en stor tak-plattform for instrumenter, bibliotek og et oppholdsrom for møter og sosiale tilstelninger.

Stasjonen har en stor og velutstyrt logistikkavdeling som tilbyr logistisk støtte som båter (Polarcirkel arbeidsbåter, gummi- og aluminumbåter), snøscootere og sleder, feltutsyr som telt, soveposer, primus, klær etc., og sikkerhetsutstyr (radio, varsellys etc.).

Bosettingen i Ny-Ålesund driftes av Kings Bay AS, som tilbyr infrastruktur, innkvartering og bespisning i tillegg til å drifte flytrafikk og kaianlegg.

to snøscootere som er parkert, to menn ibakgrunnentwo parked snowmobiles, two persons standing in the back

Bestilling

Alle besøkende i Ny-Ålesund må være gjester tilknyttet en stasjon, med unntak av VIP-er og media. Henvendelser til Kings Bay blir rettet til aktuell stasjon. Forskere fra nasjoner som ikke har egne stasjoner skal gå via Sverdrupstasjonen.

Hver stasjon vurderer mottatte forespørsler om støtte. Vuderingen innbefatter kvalitet på forskningen, kompabilitet med eksisterende forskning i Ny-Ålesund og personellets kompetanse og egnethet. Det gjøres også en vurdering mht. miljøpåvirkning og lover og forskrifter. Sysselmannen har en nyttig veileder for forskere på Svalbard.

Søknads-og bestillingsfristene for Sverdrupstasjonen er

  • 1. februar for vårsesongen
  • 1. april for sommersesongen og for marinelabben
  • 1. september for høst/vinter-sesongen.

Sverdrupsstasjonens veileder for søknader/bookinger (PDF)

Alle tjenester bestilles gjennom Research in Svalbard (RiS). Portalen håndterer bestillinger av transport (fly Longyearbyen–Ny-Ålesund), innkvartering, frakt, lager- og frysebehov, utstyr/støtte fra stasjoner, kontorer, sikkerhetskurs/våpen* fra Kings Bay, provisjon, kjemikalier, marint laboratorium og arbeidsbåten MS «Teisten».

Forskningsprosjektet må være registrert i RiS-portalen før du kan bestille tjenester. RiS-nummer blir tildelt noen dager etter registrering.

Bestill tjenester gjennom RiS

Etter bestilling i RiS kan supplerende detaljer vedrørende bestillinger til Sverdrup-stasjonen sendes til e-post til . Tilgjengelig utstyr finnes i Polarinstituttets varekatalog.

Sverdrupstasjonen er også med i EU-programmet INTERACT som tilbyr forskningstilgang til stasjonen. Les mer om INTERACT, søknadsfrister etc.

* Isbjørner ferdes hele året omkring Ny-Ålesund. Forskere i felt er pålagt å medbringe VHF-radio og rifle for egen sikkerhet. Norsk Polarinstitutt kan kun utstyre forskere ansatt ved Instituttet med våpen, andre forskere må leie våpen samt delta i obligatorisk våpentrening og sikkerhetskurs i regi av Kings Bay. Dokumentert skytekurs fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) eller Norsk Polarinstitutt kan erstatte våpentreningskurs.

Bildegalleri: Sverdrupstasjonen

Forskning på stasjonen

Norsk Polarinstitutt er den største forskningsinstitusjonen i Ny-Ålesund-området og gjester en rekke forsknings- og overvåkningsprogrammer. Ingeniørene på Sverdrupstasjonen er ansvarlige for den daglige driften og vedlikeholdet av måleinstrumentene. Mange av instrumentene eies av institusjoner fra andre land.

  • De biologiske studiene ved stasjonen inkluderer overvåkning av rein, fjellrev, isbjørn og forskjellige marine pattedyr og fugler. Måling av effektene av miljøgifter på arktiske økosystemer er en viktig aktivitet ved stasjonen.
  • En annen viktig aktivitet er målingen av isbreer på Svalbard. Siden 1967 har det blitt foretatt en rekke målinger på isbreenes massebalanse i Ny-Ålesund-området. Målinger av landfast is i Kongsfjorden startet i 2003, og inkluderer både in citu-målinger og daglige observasjoner av isnivået.
  • Langtidsovervåking av meteorologiske data har vært kontinuerlig utført på Sverdrupstasjonen siden 1969 (data er tilgjengelig på www.eklima.no).
  • Det utføres daglige observasjoner av atmosfærisk ozon og UV-stråling.
  • Zeppelinobservatoriet, som drives av Norsk Polarinstitutt, ligger på den nærliggende fjellryggen 475 moh. Overvåkingen av innkommende stråling, atmosfæriske sporgasser, partikkelstørrelsesfordeling og strålingsegenskaper, sammen med andre atmosfæriske parametre, utføres av flere institutter, med Norsk institutt for luftforskning (NILU), Stockholms universitet og Norsk Polarinstitutt som de viktigste brukerne.