Environmental monitoring of Svalbard and Jan Mayen (MOSJ)

Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ) er et miljøovervåkingssystem og er en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å vurdere om de politiske målene som er satt for miljøutviklingen i nordområdene nås. MOSJ har fokus på miljøinformasjon som er strategisk viktig for politikere og forvaltning. MOSJ benytter et utvalg av sentrale indikatorer fra de ulike tematiske overvåkingsprogrammene og setter dem i sammenheng på tvers av fag og temaer.