Time trends of persistent organic pollutants in Arctic foxes from Svalbard in the light of changing climate

Prosjektet undersøker nivåer og mønstre av klorerte og bromerte miljøgifter i fjellrev i forhold til fôring strategi, klimatiske forhold og tid.