Synergistic effects of sea ice-free periods and contaminant exposure on energy metabolism in polar bears (BearEnergy)

Prosjektet har som mål å undersøke effektene av havisdynamikk og miljøgifter på energimetabolisme i isbjørn fra Barentshavet. Vi sammenligner kondisjon, helse, energimetabolisme og miljøgiftnivåer hos isbjørnbinner fra Svalbard vår og høst.