Synergistic effects of sea ice-free periods and contaminant exposure on energy metabolism in polar bears (BearEnergy)

Dette prosjektet har som mål å undersøke effektene av havis dynamikk og miljøgifter på energi metabolisme i isbjørn fra Barentshavet. Vi sammenligner kondisjon, helse, energi metabolisme og miljøgiftnivåer isbjørnbinner fra Svalbard i vår og høst.