Timing, geochemical signature and environmental variability of the Permian strata and the Permian–Triassic boundary (PTB) in Svalbard

Prosjektet skal avklare usikkerheter i perm–trias-lagrekken på Svalbard. Det skal forbedre generell forståelse av palaeogeografisk, klimatisk, miljømessig og økologisk utvikling (inkludert masseutryddelser) i løpet av sen-oldtiden.