Environmental toxins in eggs of Snow Bunting [Miljøgifter i egg fra Snøspurv (Plectrophenax nivalis) fra Barentsburg, Pyramiden, Longyearbyen og Ny-Ålesund ]

This project aims to 1) assess the level of environmental pollutants in eggs of Snow Buntings in Barentsburg, Pyramiden, Longyearbyen and Ny-Ålesund 2) reveal the influence of these settlements on pollution levels and 3) study the possible influence of pollution along the migration routes of Snow Buntings.
[I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge nivå av miljøgifter i egg fra snøpsurv (Plectrophenax nivalis). Til sammen 40 egg skal samles inn fra Barentsburg, Pyramiden, Longyearbyen og Ny-Ålesund. Hensikten med prosjektet er å avdekke lokal påvirkning fra bosettningene på Svalbard, samt mulighet for at snøspurven påvirkes av miljøgifter langs sin migreringsrute.]