Contaminant effects on energetics

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke underliggende mekanismer for hvordan miljøgifter kan påvirke energihomeostasis hos isbjørn. I tillegg ser vi på samspillet mellom eksponering for miljøgifter og energimetabolisme i arktiske pattedyr.