Norwegian Young Sea Ice Cruise (N-ICE2015)

Hovedmålet til N-ICE2015 er å skaffe og legge til rette data slik at framtidsmodellene om utviklingen i Arktis gir så presise svar som mulig. Dette vil vi oppnå gjennom å etablere en forskningsstasjon i den arktiske drivisen, som følger isen fra den fryser til i januar til den smelter utover sommeren.

Se toktkart

Forskere i arbeid på isen, med RV Lance i bakgrunnen

TESTTOKT Forskere i arbeid på isen under et testtokt gjennomført i 2014 som forberedelse for N-ICE2015. Foto: Paul Dodd / Norsk Polarinstitutt

N-ICE2015 drivlinje

DRIVLINJE R/V «Lance» skal fryses inn i isen nord for Nordaustlandet på Svalbard, og drive passivt med isen, trolig i sørvestlig retning. Kart: Norsk Polarinstitutt

Issystemet i Arktis er i endring

Iskappen som har dekket Polhavet i uminnelige tider hele året er i ferd med å smelte. Vi er i dag i en overgangsperiode: polisen er i ferd med å endre seg fra et system med flerårsis, hvor isen har overlevd mange somre, til et system med ettårsis, hvor isen smelter hver sommer.

Nye data til modeller vil hjelpe oss å forutsi fremtiden

I en overgangsfase er det alltid interessant å kunne forutsi framtiden. For å hjelpe oss med disse forutsigelsene bruker vi modeller som bygger på forskningsdata.

I Arktis forventer vi en relativt større framtidig oppvarming enn ved lavere breddegrader, og data fra det nye ettårsissystemet er mangelfulle. Derfor klarer ikke modellene vi benytter i dag å etterape det tapet av is vi har sett til nå.

Norsk Polarinstitutt vil gjennom N-ICE2015 gjøre sitt for å rette på dette. I 6 måneder vil forskningsskipet «Lance» huse forskere fra fjern og nær som alle kommer til å samle inn data som vil gjøre oss i stand til å bedre forutsi vår framtidige skjebne.

Fokusområder for N-ICE2015

Forskere i arbeid på isen, med RV Lance i bakgrunnen

TESTTOKT Forskere i arbeid på isen under et testtokt gjennomført i 2014 som forberedelse for N-ICE2015. Foto: Paul Dodd / Norsk Polarinstitutt

For å skaffe til veie kunnskapen vi trenger vil vi studere hvordan ettårsisen tar opp energi fra sola og hvorledes varmt Atlanterhavsvann som renner inn i Polhavet på dypet bringes opp til overflaten.

Økosystemet vil få endrede livsbetingelser på grunn av av varmere hav og mindre is, og vil bli forandret – til hva gjenstår å se.

Havforsuring er et økende problem, spesielt i Arktis, og vil også studeres.

Mer åpent hav øker også energitransporten fra havet til atmosfæren, noe som i sin tur endrer de store værsystemene.

Problemene og spørsmålene er mange, og er beskrevet mer i detalj i underprosjektene.