Årsmeldingar og årbøker

Årsmeldingane frå Norsk Polarinstitutt gjer eit oversyn over instituttets aktivitetar, rekneskap og publikasjonar frå tidlegare år. Årsmeldingane finst på norsk med eit engelsk samandrag.

Årsmeldingane frå 1999 kan du lese (som PDF) via vårt elektroniske publiseringsarkiv. Årsmeldingar frå 1960 og seinare kan du bestille gratis (porto og eks.gebyr kjem i tillegg).

Årsmeldingar