Elektronisk publikasjonsarkiv – «Brage»

Last ned publikasjoner fra oss – helt gratis! I «Brage» finner du en mengde rapporter, bøker, artikler og annet som er publisert av eller med bidrag fra Polarinstituttet.

Finn publikasjon

Hvilke publikasjoner finnes i arkivet?

Publikasjoner der Norsk Polarinstitutt selv har rettigheter kan legges inn i «Brage» umiddelbart etter utgivelse.

Artikler publisert i eksterne tidsskrifter er ofte underlagt kraftige restriksjoner, og de fleste artiklene kan ikke legges ut i fulltekst. Enkelte utgivere har sperrefrister som tillater publisering etter en viss tidsperiode.

Om publikasjonsarkivet «Brage»

«Brage» er et åpent institusjonsarkiv for publikasjoner som enten er publisert av Polarinstituttet eller der våre ansatte er forfattere eller medforfattere.

Publikasjonsarkivet er såkalt «Open Access», som betyr at publikasjonene her er gratis tilgjengelig for alle. Begrepet Open Access brukes om både direkte publisering på nett og tilgjengeliggjøring av allerede publisert materiale.