Faktaark

Les sammendrag av korte og konsise faktaark på tema som berører Norsk Polarinstitutts virksomhet, og last ned elektroniske versjoner med figurer, kart og foto.