Kortrapportar

Kortrapportar frå Norsk Polarinstitutt (tidligere interne rapportar) er ein rapportserie med avgrensa gyldigheit og målgruppe. Rapportane er gjerne laga på spesifikke oppdrag frå Klima-og Miljøverndepartementet, samarbeidspartnare eller andre.

Du kan bestille rapporter direkte frå Polarinstituttet, eller lese gratis PDF-versjonar.

Oversikt over kortrapporter
NummerForfatterTittelPris
37 Ellen Øseth, Lis L. Jørgensen, Paul E. Renaud, Hector Andrade Benthos vulnerability to bottom trawling 110,–
36 Christina A. Pedersen Report from the Ny-Ålesund Seminar, Tromsø, Norway, 23-25 September 2015 110,–
35 Eva Fuglei, Dominique Berteaux, Åshild Ønvik Pedersen, Arnaud Tarroux Arctic fox spatial ecology related to harvest management: final report to Svalbard Environmental Protection Fund 110,–
34 Margaret Mary McBride, John Richard Hansen, Oleg Korneev, Oleg Titov Joint Norwegian-Russian environmental status 2013: report on the Barents Sea ecosystem - short version 110,–
33 Alice M. Trevail, Susanne Kühn, Geir Wing Gabrielsen The state of marine microplastic pollution in the Arctic 110–
32 Dag Vongraven Assessing vulnerability of flora and fauna in polar areas: symposium proceedings 110,–
31 Eva Fuglei, Siw T. Killengreen, Dorothee Ehrich,  Anna Y. Rodnikova, Aleksandr A. Sokolov, Åshild Ø. Pedersen Miljøkonsekvenser av ferdsel på fjellrev: sluttrapport til Svalbards miljøvernfond 110,–
30 Oleg Korneev, Oleg Titov, Gro I. van der Meeren, Per Arneberg, Julia Tchernova,Nina Mari Jørgensen Final report 2012-2015: joint Russian-Norwegian project - Ocean 3 110,–
30 Oleg Korneev, Oleg Titov, Gro I. van der Meeren, Per Arneberg, Julia Tchernova,Nina Mari Jørgensen

Itogovyj otsjot 2012-2015: sovmestnyj Rossijsko-Norvezjskij projekt po montoringu - Mor 3

110,–
28 Dag Vongraven Kunnskapsgrunnlag for de store nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen 110,–
27 Åshild Ønvik Pedersen, Bård-Jørgen Bårdsen, Vebjørn Veiberg, Brage B. Hansen Jegernes egne data. Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale fra svalbardrein 110,–
26 Stein Ø. Nilsen, Birgit Njåstad, Ken Pedersen, Øystein Mikelborg

Environmental impact assessment of
Norwegian Polar Institute operations in Antarctica 2011-2020

110,–
25 Kjell Einar Erikstad og Hallvard Strøm Effekter av miljøgifter på bestanden av polarmåke på Bjørnøya: sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. 110,-
24 Brage H. Hansen, Vebjørn Veiberg og Ronny Aanes Material from harvested Svalbard reindeer: evaluation of the material, the data and their areas of application for research and management. 110,-
23 Eirik Førland (red.) , Rasmus E. Benestad, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Hagen Fremtidig klimautvikling i NorACIA-regionen: kombinerte resultater fra simuleringer med ulike klimamodeller 110,-
22 Roland Neuber, Johan Ström, Christiaane Hübner Atmospheric research in Ny-Ålesund – a flagship programme. 110,-
21 Yamanouchi T. and V. Pavlov (eds.) Report from the Japan-Norway Joint Workshop: Arctic climate and evironmental change in global warming - collaboration on observation and analyses. Tromsø, Norway, 11-12 March 2010 110,-
20 Coulson, S., G. W. Gabrielsen, C. Hübner and M. Loonen.

Terrestrial Ecosystems - a flagship programme for Ny-Ålesund. Concluding document from workshop 6.-8, May 2009, 42 pp.

110,-
19 Gerland, S., Eicken, H., Perovich, D. and Daquing, Y.

CliC Arctic Sea Ice Working Group workshop report on Arctic surface-based sea-ice observations : Integrated protocols and coordinated data acquisition : Tromsø, Norway, 26–27 January 2009

110,-
18 Øseth, E. NorACIA : Norwegian Arctic Climate Impact Assessment : Summaries from five sub reports and the synthesis report 110,-
17 Pedersen, C.A., Berntsen, T.K., Gerland, S. and Warren, S.G.

Report from the international workshop: Black carbon in snow – sampling, albedo effects and climate impact : Tromsø, Norway, 13–14 August 2009

110,-
16 Miljeteig, C. and Gabrielsen, G.W.

Contaminants in Brünnich’s guillemots from Kongsfjorden and Bjørnøya in the period from 1993 to 2007

110,-
15 Overrein, Ø. MOSJ-rapport : ferdsel 110,-
14 Miljeteig, C. and Gabrielsen G. W.

Contaminants in black-legged kittiwake eggs from Kongsfjorden, Barentsburg and Pyramiden, 22 p.

110,-
13 von Quillfeldt, C. H. Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Rapport fra Faglig forum, 2009 110,-
12 Njåstad, B., Kelman, I. and Rosenberg, S. Vulerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic, 2009 90,-
11 Gabrielsen, G. W., Hop, H., Hübner, C., Kalleborn, R., Weslawski, J. M. and Wiencke, C. The Kongsfjorden System - a flagship programme for Ny-Ålesund, Workshop 28-31 March 2008, 2009, 27 pp. 90,-
10 Tryland, M., Godfroid, J. and Arneberg, P. Impact of Climate change on infectious diseases of animals in the Norwegian Arctic, 2009, 25 pp. 90,-
9 von Quillfeldt, C. H. Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Rapport fra Faglig forum, 2008  
5 QUILLFELDT, C. H. (ed.): Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen. Longyearbyen 2007, 87 pp. 90,-
4 SANDER, G., HOLST, A. & SHEARS, J. Environmental impact assessment of the research activities in Ny-Ålesund 2006 80,-
3 NJÅSTAD, B. (ed.) Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard : presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet "Klimaendringer i norsk Arktis: kunnskapsbehov og tilpasningsstrategier for infrastruktur", Tromsø 21.-22. juni 2005 80,-
2 ANDERSEN, M. & AARS, J. Behavioural response of polar bears to disturbance by snowmobiles. Tromsø 2005 80,-
1 FALK-PETERSEN, S. et al. The Marginal Ice Zone of the Barents Sea: temporal and spatial variability of the ice-ocean system of the ice-edge. Tromsø 2004 80,-