Kortrapportar

Kortrapportar frå Norsk Polarinstitutt (tidligere interne rapportar) er ein rapportserie med avgrensa gyldigheit og målgruppe. Rapportane er gjerne laga på spesifikke oppdrag frå Klima-og Miljøverndepartementet, samarbeidspartnare eller andre.

Du kan bestille rapporter direkte frå Polarinstituttet, eller lese gratis PDF-versjonar.

Oversikt over kortrapporter
NummerTittelForfatterUtgittPris
47 Miljøverdier og sårbarhet i iskantsonen Quillfeldt, Cecilie H. von (red) 2018 150
46

Protocols and recommendations for the measurement of snow physical properties, and sampling of snow for black carbon, water isotopes, major ions and microorganisms

Gallet, Jean-Charles; Björkman, M.P.; Larose, C.; Luks, B.; Martma, T.; Zdanowicz, C.

2018  
45 Plastic in the European Arctic Hallanger, Ingeborg G.; Gabrielsen, Geir Wing 2018 110
44 Local contamination in Svalbard: overview and suggestions for remdiation actions Granberg, Maria E.; Ask, Amalie; Gabrielsen, Geir Wing 2017 110
43 Terrestrial permafrost areas: the state of knowledge on transport, fate and degradation of halogenated organic compunds Ask, Amalie; Routti, Heli 2017 110
42 Klimaendringer på Svalbard: effekter på naturmangfold og konsekvenser for den fremtidige naturforvaltningen Quillfeldt, Cecilie H. von; Øseth, Ellen 2016 110
41 Vurdering av indikatorer for overvåking av klimaeffekter og ferdselsslitasje på Svalbards vegetasjon: oppsummering av en pilotstudie Hansen, John Richard; Ravolainen, Virve 2016 110
40 Naturtyper på Svalbard: laguner og pollers betydning, med katalog over lokaliteter Haug, Fredrik Duvholt; Myhre, Per Inge 2016 110
39 Screening of UV chemicals, bisphenols and siloxanes in the Arctic Lucia, Magali; Gabrielsen, Geir W.; Herzke, Dorte; Christensen, Guttorm 2016 110
38 Contaminants in northern fulmars (Fulmarus glacialis) exposed to plastic Ask, Amalie V.Anker-Nilssen, Tycho; Herzke, Dorte; Trevail, Alice; Franeker, Jan Andries van; Gabrielsen, Geir Wing 2016 110
37 Benthos vulnerability to bottom trawling Øseth, E.; Jørgensen, L.L.; Renaud, P.E.; Andrade, H.  2016 110
36 Report from the Ny-Ålesund Seminar, Tromsø, Norway, 23-25 September 2015 Pedersen, C. A.  2016 110
35 Arctic fox spatial ecology related to harvest management: final report to Svalbard Environmental Protection Fund Fuglei, E.; Berteaux, D.; Pedersen, Å. Ø.; Tarroux. A.  2016 110
34 Joint Norwegian-Russian environmental status 2013: report on the Barents Sea ecosystem - short version McBride, M. M.; Hansen, J. R.; Korneev, O.; Titov, O.  2015 110
33 The state of marine microplastic pollution in the Arctic Trevail, A. M.; Kühn, S.; Gabrielsen, G. W..  2015 110
32 Assessing vulnerability of flora and fauna in polar areas: symposium proceedings Dag Vongraven  2015 110
31 Miljøkonsekvenser av ferdsel på fjellrev: sluttrapport til Svalbards miljøvernfond Fuglei, E.; Killengreen, S. T.;Ehrich, D.;  Rodnikova, A. Y.; Sokolov, A. A.; Pedersen, Å. Ø.  2015 110
30 Final report 2012-2015: joint Russian-Norwegian project - Ocean 3
Korneev, O:; Titov, O.; van der Meeren, G.I.; Arneberg, P.; Tchernova, J.; Jørgensen, N.M.
 2015 110
30

Itogovyj otsjot 2012-2015: sovmestnyj Rossijsko-Norvezjskij projekt po montoringu - Mor 3

Korneev, O.; Titov, O.; van der Meeren, G. I.; Arneberg, P.; Tchernova, J; Jørgensen, N. M.  2015 110
28 Kunnskapsgrunnlag for de store nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen Dag Vongraven  2014 110
27 Jegernes egne data. Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale fra svalbardrein Pedersen, Å: Ø.; Bårdsen, B. J.; Veiberg, V.; Hansen, B.B.   110
26

Environmental impact assessment of
Norwegian Polar Institute operations in Antarctica 2011-2020

Nilsen, S.Ø.; Njåstad, B.; Pedersen, K.; Mikelborg, Ø.
 2012 110
25 Effekter av miljøgifter på bestanden av polarmåke på Bjørnøya: sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. Erikstad, K. E.; & Strøm, H.  2012 110
24 Material from harvested Svalbard reindeer: evaluation of the material, the data and their areas of application for research and management. Hansen, B. H.; Veiberg, V. & Aanes, R.  2012 110
23 Fremtidig klimautvikling i NorACIA-regionen: kombinerte resultater fra simuleringer med ulike klimamodeller Førland, E. (red.) , Benestad, R. E.; Hanssen-Bauer, I. & Hagen, J. E.  2011 110
22 Atmospheric research in Ny-Ålesund – a flagship programme. Neuber, R.; Ström, J. &  Hübner, C.  2011 110
21 Report from the Japan-Norway Joint Workshop: Arctic climate and evironmental change in global warming - collaboration on observation and analyses. Tromsø, Norway, 11-12 March 2010 Yamanouchi, Takashi; Pavlov, Vladimir K. (eds.)  2011 110
20

Terrestrial Ecosystems - a flagship programme for Ny-Ålesund. Concluding document from workshop 6.-8, May 2009, 42 pp.

Coulson, S.; Gabrielsen, G. W.; Hübner, C. & Loonen, M.  2010 110
19

CliC Arctic Sea Ice Working Group workshop report on Arctic surface-based sea-ice observations : Integrated protocols and coordinated data acquisition : Tromsø, Norway, 26–27 January 2009

Gerland, S.; Eicken, H.; Perovich D. & Daquing, Y.  2010 110
18 NorACIA : Norwegian Arctic Climate Impact Assessment : Summaries from five sub reports and the synthesis report Øseth, E.  2010 110
17

Report from the international workshop: Black carbon in snow – sampling, albedo effects and climate impact : Tromsø, Norway, 13–14 August 2009

Pedersen, C.A.; Berntsen, T.K.; Gerland, S. & Warren, S.G.  2010 110
16

Contaminants in Brünnich’s guillemots from Kongsfjorden and Bjørnøya in the period from 1993 to 2007

Miljeteig, C. & Gabrielsen, G.W.  2010 110
15 MOSJ-rapport : ferdsel Overrein, Ø.  2010 110
14

Contaminants in black-legged kittiwake eggs from Kongsfjorden, Barentsburg and Pyramiden, 22 p.

Miljeteig, C. & Gabrielsen G. W.  2009 110
13 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Rapport fra Faglig forum, 2009 von Quillfeldt, C. H.  2009 110
12 Vulerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic, 2009
Njåstad, B.; Kelman, I. & Rosenberg, S.
 2009 90
11 The Kongsfjorden System - a flagship programme for Ny-Ålesund, Workshop 28-31 March 2008, 2009, 27 pp. Gabrielsen, G. W.; Hop, H.; Hübner, C.; Kalleborn, R.; Weslawski, J. M. & Wiencke, C.  2009 90
10 Impact of Climate change on infectious diseases of animals in the Norwegian Arctic, 2009, 25 pp. Tryland, M.; Godfroid, J. & Arneberg, P.  2009 90
9 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Rapport fra Faglig forum, 2008 von Quillfeldt, C. H.  2008  
5 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen. Longyearbyen 2007, 87 pp. von Quillfeldt, C. H. (red..)  2007 90
4 Environmental impact assessment of the research activities in Ny-Ålesund 2006 Sander, G.; Holst, A. & Shears, J.  2006 80
3 Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard : presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet "Klimaendringer i norsk Arktis: kunnskapsbehov og tilpasningsstrategier for infrastruktur", Tromsø 21.-22. juni 2005 Njåstad, B. (red.)  2005 80
2 Behavioural response of polar bears to disturbance by snowmobiles. Tromsø 2005 Andersen, M. & Aars, J.  2005 80
1 The Marginal Ice Zone of the Barents Sea: temporal and spatial variability of the ice-ocean system of the ice-edge. Tromsø 2004 Falk-Petersen, S. et al.  2004 80