Meddelelser nr. 1 til 40

Denne serien besto av vitenskapelige artikler eller rapporter på norsk, engelsk eller unntaksvis andre språk som ikke var fagfellevurderte. Fra år 2000 gikk serien inn i Norsk Polarinstitutts rapportserie. Meddelelser er tilgjengelig gratis i vårt elektroniske publikasjonsarkiv Brage.

Meddelelser kan kjøpes direkte fra Polarinstituttet.

NummerForfatterTittelPris
1 PETTERSEN, K. Isforholdene i Nordishavet 1881 og 1882. Opptrykk av avisartikler med innledning av A. Hoel, 1926. 17 pp Utsolgt
2 HOEL, A. Om ordningen av de territoriale krav på Svalbard, 1928. 24 pp. Utsolgt
3 HOEL, A. Suverenitetsspørsmålene i polartraktene, 1928. 12 pp Utsolgt
4 BROCH, O.J., FJELD, E., & HØYGAARD, A. På ski over den sydlige del av Spitsbergen, 1928. 16 pp. 60
5 TANDBERG, R.S. Med hundespann på ettersøkning efter "Italia"-folkene. 1928. 39 pp. 60
6 KIÆR, R. Farvannsbeskrivelse over kysten av Bjørnøya, 1929. 24 pp 60
7 Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser Jan Mayen. En oversikt over øens natur, historie og bygning, 1929. 34 pp Utsolgt
8 I. LID, J. Mariskardet på Svalbard. 60
8 II. ISACHSEN, F. Tidligere utforskning av området mellom Isfjorden og Wijdebay på Svalbard, 1929. 20 pp. 60
9 LYNGE, B. Moskusoksen i Øst-Grønland. 1930. 33 pp. Utsolgt
10 Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser Dagbok ført av Adolf Brandal under en overvintring på Øst-Grønland 1908-1909, 1930. 73 pp Utsolgt
11 ORVIN, A.K. Ekspedisjonen til Østgrønland med "Veslekari" sommeren 1929/1930. 62 pp 60
12 ISACHSEN, G. I. Norske undersøkelser ved Sydpol-landet 1929-31 II. "Norvegia"-ekspedisjonen 1930-31, 1931. 22 pp 60
13 I. ORVIN, A.K. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers ekspedisjoner sommeren 1930 Utsolgt
13 II. KJÆR, R. Ekspedisjonen til Jan Mayen og øst- Grønland 60
13 III. FREBOLD, H. Ekspedisjonen til Svalbard-farvannene 60
13 IV. HORN, G. Ekspedisjonen til Spitsbergen Ekspedisjonen til Frans Josef Land, 1931 40 pp 60
14 I. .HØEG, O.A. The Fossil Wood from the Tertiary at Myggbukta, East Greenland. 60
14 II. ORVIN, A.K. A Fossil River Bed in East Greenland, 1931. 35 pp 60
15 VOGT, TH. Landets senkning i nutiden på Spitsbergen og øst-Grønland, 1931. 12 pp -
16 HØEG, O.A. Blütenbiologische Beobachtungen aus Spitzbergen, 1932 22 pp -
17 HØEG, O.A. Notes on some Arctic Fossil Wood. With a redescription of Cupressinoxylon polyommatum, CRAMER, 1932. 12 pp -
18 ISACHSEN, G. & ISACHSEN, F. Norske fangstmenns og fiskeres ferder til Grønland 1922-1931, 1932. 54 pp -
19 SACHSEN, G. & ISACHSEN, F. Hvor langt nord kom de norrøne grønlendinger på sine fangstferder i ubygdene, 1932. 18 pp. -
20 VOGT, TH. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers ekspedisjon til sydøst- Grønland med "Heimen" sommeren 1931, 1933. 37 pp 60
21 BRISTOWE, W.S. The Spiders of Bear Island, 1933. 16 pp 60
22 ISACHSEN, F. Verdien av den norske klappmysfangst langs sydøst- Grønland, 1933. 24 pp 60
23 LUNCKE, B. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers luftkartlegging i Eirik Raudes Land 1932, 1933. 16 pp 60
24 HORN, G. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers ekspedisjon til sydøst- Grønland med "Veslemari" sommeren 1932, 1933. 20 pp 60
25 ORVIN, A.K. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers ekspedisjoner til nordøst-Grønland i årene 1931-1933. Isfjord fyr og radiostasjon, Svalbard, 1934. 31 pp. 60
26 GRIEG, J.A. Some Echinoderms from Franz Josef Land, Victoriaøya and Hopen. Collected on the Norwegian scientific expedition 1930, 1935. 10 pp 60
27 MAGNUSSON, A.H. The Lichen-Genus Acarospora in Greenland and Spitsbergen. 1935. 22 pp 60
28 BAASHUUS-JESSEN, J. Arctic Nervous Diseases, 1935. 36 pp. 60
29 I. KOLSRUD, O. Til øst- Grønlands historie 60
29 II. OSTERMANN, H. De første efterretninger om øst- grønlendingene 1752, 1935 48 pp. 60
30 TORNØE, J. KR. Hvitserk og Blåserk, 1935. 15 pp 60
31 HEINTZ, A. Holonema-Reste aus dem Devon Spitzbergens, 1935. 9 pp 60
32 ORVIN, A.K. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers ekspedisjoner i årene 1934 og 1935, 1935. 18 pp 60
33 OSTERMANN, H. Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, 1935. 246 pp 150
34 LUNCKE, B. Luftkartleggingen på Svalbard 1936, 1936. 10 pp 60
35 HOLTEDAHL, O. On Fault Lines Indicated by the Submarine Relief in the Shelf Area west of Spitsbergen, 1936. 8 pp 60
36 BAASHUUS-JESSEN, J. Periodiske vekslinger i småviltbestanden, 1937 15 pp 60
37 ORVIN, A.K. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers ekspedisjoner til øst-Grønland og Svalbard i året 1936, 1937. 13 pp 60
38 GIÆVÆR, J. Kaptein Ragnvald Knudsens ishavsferder. Sammenarbeidet efter hans dagbøker, rapporter m.v. 1937. 137 pp 75
39 OSTERMANN, H. Grønlandske distriktsbeskrivelser forfattet av nordmenn før 1914, 1937 156 pp 90
40 OMANG, S.O.F. Über einige Hieracium-Arten aus Grønland, 1937. 12 pp 60