Meddelelser nr. 121-160

Denne serien besto av vitenskapelige artikler eller rapporter på norsk, engelsk eller unntaksvis andre språk som ikke var fagfellevurderte. Fra år 2000 gikk serien inn i Norsk Polarinstitutts rapportserie. Meddelelser er tilgjengelig gratis i vårt elektroniske publikasjonsarkiv Brage.

Meddelelser kan kjøpes direkte fra Polarinstituttet.

NummerForfatterTittelNOK
121
WEGNER, C., HANSEN, M., JACOBSEN, L.B. Vegetasjonsovervåkning på Svalbard 1991. Effekter av reinbeite ved Kongsfjorden, Svalbard, 1992. 54. pp
60
122
RÅHEIM, E. Registration of vehicular tracks on Svalbard archipelago, 1992. 51 pp
60
123
FJELD, P.W. & BAKKEN, V. Sårbarhets- og verneverdianalyse for sjøfugl i forbindelse med leteboring etter olje/gass i Barentshavet nord, 1993. 67 pp
60
124
ØSTERHUS, S. (Ed.) Report of the Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE). 1991/92, 1994. 46 pp
60
125
ORHEIM, O. (Ed.) Report of the Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE) 1992/93, 1997.
60
126
GJERTZ, I. & MØRKVED, B. Results from scientific cruises to Franz Josef Land, 1993. 30 pp
60
127
ROSSNES, G. Norsk overvintringsfangst på Svalbard 1895-1940, 1993. 195 pp
150
128
DALLMANN, W., ANDRESEN, A., BERGH, S.G., MAHER, H.D., OTHA, Y. Teritiary fold-and-thrust belt of Spitsbergen, Svalbard, 1993 46 pp. incl. 3 maps.
120
129
HAGEN, J.O., LIESTØL, O., ROLAND, E., JØRGENSEN, T. Glacier atlas of Svalbard and Jan Mayen, 1993. 160 pp
180
130
EIKEN, O. (Ed.) Seismic atlas of western Svalbard 1994. 73 pp. incl. 13 seismic transects and map 1:2 000 000
300
131
GUREVICH, V.I. Recent sedimetogenesis and environment on the arctic shelf of western Eurasia, 1995. 92 pp
90
132
KLEIVANE, L., SKÅRE, J.U & WIIG, Ø. Klorerte organiske miljøgifter i isbjørn, 1994. 47 pp
60
133
FJELLBERG, A. The collembola of the Norwegian arctic islands, 1994. 57 pp
60
134
BARR. S. Norske offentlige samlinger med kulturhistorisk polarmateriale, 1995. 63 pp
90
135
ISAKSEN, K. & BAKKEN, V. (Eds.) Seabird population in the Northern Barents Sea. Source data for the impact assessment of the effects of oil drilling activity, 1995. 63 pp
140
136
ISAKSEN, K. & WIIG, Ø. (Eds.) Conservation value assessment and distribution of selected marine mammals in the Northern Barents Sea, 1995. 134 pp
60
137
CRANE, C. & SOLHEIM, A. (Eds.) Seafloor Atlas of the Northern Norwegian-Greenland Sea, 1995. 172 pp
600
138
BORN, E. W.GJERTZ, I. & REEVES, R. R. Population assessment of Atlantic walrus, 1995. 100 pp
100
139
KRASIL \ CIKOV, A.A. (Ed.) Soviet geological researh in Svalbard 1962-1992
100
140
WINTHER, J.G. Report of the Norwegian Antartic Research Expedition (NARE) 1993/94
60
141
HANSEN, J.R., HANSSON R. & NORRIS, S. (Eds.) The State of the European Arctic Environment (for the European Environmental Agency- EEA).
160
142
HISDAL, V. & FINNEKÅSA, Ø. Radiaton measurments in Ny-Ålesund, Svalbard. 1988-92
100
143
THEISEN, F. (Ed.) Dokumentasjon og vurdering av verneverdier på Bjørnøya
Utsolgt
144
GABRIELSEN, G. W., BREKKE, B., ALSOS, I.G., HANSEN, J.R (Eds.) Natur- og kulturmiljøet på Jan Mayen
Utsolgt
145
CAPELOTTI, P.J. The Wellman polar air ship expeditions at Virgohamna, Danskøya, Svalbard
160
146
DIBNER, V. Geology of Franz Josef Land
180
147
BRUDE & BAKKEN INSROP miljøatlas
Utsolgt
148
WINTHER, J.G. Report of the Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE) 1996/97
90
149
BARR, S. The Fram anniversary Cruise to Franz Josef Land 23/8-5/9 1996
60
150
BENGTSON, S.-A., MEHLUM, F, SEVERINSEN, T. Svalbardtundraens økologi
180
151
SOLHEIM, A. Geological aspects of Franz Josef Land & the Northern Barents Sea
100
152
GRULORIN, BAKKEN, V. Seabird bibliography
Utsolgt
153
TEISEN, F., BRUDE, O.V. Evaluering av områdevernet på Svalbard, 144 s. inkl. kart
180
154
ISAKSEN, BAKKEN, & WIIG Potential effects on seabirds and marine mammals of petroleum activity in the northern Barents Sea, 1998, 66 p.
90
155
DECKER, GAVRILO, MEHLUM, F. & BAKKEN, V. Distribution and abbandance of birds and marine mammals in the eastern Barents Sea and The Kara Sea late summer 1995, 83 p.
60
156
WINTHER, J.G. - Report of the Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE), 1997/98
60
157
SEARS, J., THEISEN, F., BJØRDAL, A., NORRIS, S. Environmental impact assessment - Ny-Ålesund international scientific research and monitoring station, Svalbard
Utsolgt
158
HOP, H., HANSEN, J. R., HUBERT-HANSEN, J.P. Nasjonal handlingsplan for overvåking av biologisk mangfold
Utsolgt
159
HUMPHREYS, B., PEDERSEN, Å. Ø., PROKOSCH, P., STONEHOUSE, B. Linking Tourism and Conservation in the Arctic
120
160
WIIG, Ø., DEROCHER, A., GJERTZ, I., SCHEIE, J. O. Kunnskapsstatus for isbjørn ved Svalbard. Fremtidig behov for kartlegging, overvåkning og forskning
90 (få eks. igjen)