Meddelelser nr. 41-80

Denne serien besto av vitenskapelige artikler eller rapporter på norsk, engelsk eller unntaksvis andre språk som ikke var fagfellevurderte. Fra år 2000 gikk serien inn i Norsk Polarinstitutts rapportserie. Meddelelser er tilgjengelig gratis i vårt elektroniske publikasjonsarkiv Brage.

Meddelelser kan kjøpes direkte fra Polarinstituttet.

NummerForfatterTittelPris
41 GIÆVER, J. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers ekspedisjoner til øst-Grønland sommeren 1937, 1937. 8 pp 60
42 SIEDLECKI, S. Crossing west Spitsbergen from south to north, 1938. 13 pp 60
43 SOOT-RYEN, T. Some Pelecypods from Franz Josef Land, Victoriaøya and Hopen. Collected on the Norwegian scientific expedition 1930, 1939. 22 pp 60
44 LYNGE, B. A small contribution to the Lichen Flora of the Eastern Svalbard Islands. Lichens collected by mr. Olaf Hanssen in 1930, 1939. 12 pp 60
45 HORN, G. Recent Norwegian expeditions to south-east Greenland, 1939. 10 pp 60
46 ORVIN, A.K. The settlements and huts of Svalbard, 1939. 14 pp Utsolgt
47 STØRMER, P. Bryophytes from Franz Josef Land and Eastern Svalbard. Collected by mr. Olaf Hanssen on the Norwegian expedition in 1930, 1940. 16 pp. 60
48 LID, J. Bryophytes of Jan Mayen, 1941. 13 pp 60
49 I. HAGEN, A. Micromycetes from west -Spitsbergen. Collected by Dr. Emil Hadac in 1939 60
49 II. HADAC, E. The introduced Flora of Spitsbergen, 1941. 16 pp 60
50 VOGT, TH. Geology of a middle Devonian Cannel Coal from Spitsbergen. 60
50 HORN, G. Petrology of a middle Devonian Cannel Coal from Spitsbergen, 1941. 18 pp 60
51 OSTERMANN, H. Bidrag til Grønlands beskrivelse forfattet av nordmenn før 1814, 1942. 197 pp. 120
52 OSTERMANN, H. Avhandlinger om Grønland 1799-1801, 1942. 152 pp 90
53 ORVIN, A.K. Hvordan oppstår jordbunnsis? 1941. 13 pp 60
54 STRAND, A. Die Käferfauna von Svalbard. 1942. 17 pp 60
55 ORVIN, A.K. Om dannelse av strukturmark. 1942. 19 pp 60
56 TORNØE, J.KR. Lysstreif over Noregsveldets historie, 1944. 217 pp 90
57 ORVIN, A.K. Litt om kilder på Svalbard. 1944. 24 pp 60
58 OSTERMANN, H. Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814. 2. 1944. 143 pp 75
59 OSTERMANN, H. Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814. 3. 1944. 27 pp 60
60 AAGAARD, B. Antarktis 1502-1944, 1944. 308 pp 90
61 AAGAARD, B. Den gamle hvalfangst, 1944. 32 pp 60
62 AAGAARD, B. Oppdagelser i Sydishavet fra middelalderen til Sydpolens erobring, 1946. 117 pp 75
63 DAHL, G. & HADAC, E. Et bidrag til Spitsbergens flora, 1946. 15 pp 60
64 OSTERMANN, G. Skrivelser angaaende Mathis Iochimsens Grønlands-expedition, 1946. 19 pp 60
65 AASGAARD, G. Svalbard under og etter verdenskrigen, 1946. 14 pp 60
66 RICHTER, S. Jan Mayen i krigsårene, 1946. 24 pp 60
67 LYNGAAS, R. Oppføringen av Isfjord radio, automatiske radiofyr og fyrbelysning på Svalbard 1946, 1947. 17 pp 60
68 LUNCKE, B. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelsers kartarbeider og anvendelsen av skrå-fotogrammer tatt fra fly, 1949. 17 pp 60
69 HOEL, A. Norsk ishavsfangst. En fortegnelse over litteratur, 1952. 32 pp 60
70 HAGEN, A. Plants collected in west- Spitsbergen in the summer of 1933, 1952. 15 pp 60
71 FEYLING-HANSSEN, R.W. Conglomerates formed in situ on the Gipshuk coastal plain, west- Spitsbergen. 1952. 9 pp 60
72 OMDAL, K. Drivisen ved Svalbard 1924-1939, 1952. 21 pp 60
73 HEINTZ, A. Noen iakttagelser over isbreenes tilbakegang i Hornsund, Vestspitsbergen, 1953. 36 pp 60
74 ROOTS, E.F. Preliminary note on the geology of western Dronning Maud Land, 1953. 33 pp 60
75 SVERDRUP, H.U. The currents off the coast of Queen Maud Land, 1953. 11 pp 60
76 HOEL, A. Flateinnholdet av breer og snøfonner i Norge, 1935. 15 pp 60
77 FEYLING-HANSSEN, R.W. De gamle trankokerier på Vest-Spitsbergens nordvest hjørne og den formodede senkning av landet i ny tid, 1954. 23 pp 60
78 ROER, N. Landmålerliv i Dronning Maud Land, 1953. 20 pp 60
79 MANUM, S. Pollen og sporer i tertiære kull fra Vest- Spitsbergen, 1954. 10 pp 60
80 THORSHAUG, K. & ROSTED, A.FR. Researches into the prevalence of trichinosis in animals in the Arctic and Antarctic waters, 1956. 15 pp 60