Meddelelser nr. 81 til 120

Denne serien besto av vitenskapelige artikler eller rapporter på norsk, engelsk eller unntaksvis andre språk som ikke var fagfellevurderte. Fra år 2000 gikk serien inn i Norsk Polarinstitutts rapportserie. Meddelelser er tilgjengelig gratis i vårt elektroniske publikasjonsarkiv Brage.

Meddelelser kan kjøpes direkte fra Polarinstituttet.

NummerForfatterTittelPris
81 LIESTØL, O. Glacier dammed lakes in Norway, 1956. 28 pp 60
82 FJELDSTAD, J.E. Sverdrup, 60
82 U.H./RICHTER, S. H.U. Sverdrups forfatterskap, 1957-58. 19 pp 60
83 LØNØ, O. Reinen på Svalbard, 1959. 31 pp 60
84 LØNØ, O. I. Transplantation of the muskox in Europe and North-America. II. Transplantation of hares to Svalbard, 1960. 29 pp 60
85 MANUM, S. Some dinoflagellates and hystrichosphaerids from the Lower Tertiary of Spitsbergen, 1960. 10 pp 60
86 FEYLING-HANSSEN, R.W. & OLSSON, I. Five radiocarbon datings of Post Glacial shorelines in central Spitsbergen, 1959-60. 10 pp 60
87 WINSNES,T.S., A. HEINTZ & HEINTZ, N. Aspects of the geology of Svalbard, 1961. 35 pp 60
88 ØSTREM, G. Breer og morener i Jotunheimen, 1961. 34 pp 60
89 OLSSON, I. & BLAKE Jr., W. Problems of radiocarbon dating of raised beaches, based on experience in Spitsbergen, 1962. 18 pp 60
90 ØSTREM, G. & LIESTØL, O. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1963, 1964. 60 pp 60
91 HEINTZ, N. Mesozoiske øglefunn fra Norge og Svalbard, 1964. 40 pp 60
92 HEINTZ, A. Om rein og isbjørn på Svalbard. Fra Svalbards dyreverden 5, 1964. 20 pp 60
93 FEYLING-HANSSEN, R.W. Shoreline displacement in central west-Spitsbergen and a marine section from the Holocene of Talavera on Barentsøya in Spitsbergen, 1965. 3 4 pp 60
94 HISDAL, V. On the analysis of non-equidistant observations of the tide, 1967. 10 pp 60
95 GULLESTAD, N. & NORDERHAUG, M. Undersøkelser av produksjon og hekkeforløp hos rødnebbterne i Svalbardområdet i 1965, 1967. 9 pp 60
96 NORDERHAUG, M. Trekkforhold, stedstrohet og pardannelse hos alkekonge på Svalbard, 1968. 9 pp 60
97 MOLAUG, S. Hvalfangst på 1600-tallets Svalbard, 1968. 44 pp 60
98 PORTMANN, J,-P. Some superficial deposits within the map sheet Adventdalen, west-Spitsbergen, 1969. 16 pp. 60
99 NORDERHAUG, M. Svalbard-reinen i 1960-årene, 1970. 24 pp 60
100 FLOOD, B., NAGY, J. & WINSNES, T.S. The Triassic succession of Barentsøya, Edgeøya, and Hopen (Svalbard). 1971. 24 pp 60
101 LINDSAY, D.C. Lichens from Vestfjella, Dronning Maud Land, 1972. 21 pp 60
102 LØNØ, O. Norske fangstmenns overvintringer. Del I - 1795 til 1892, 1972. 72 pp 60
103 LØNØ, O. Norske fangstmenns overvintringer. Del II - Jan Mayen, 1974. 120 pp 75
104 NORDERHAUG, M., BRUN, E. & ULEBERG MØLLEN, G. Barentshavets sjøfuglressurser. Forhold i tilknytning til status, miljøproblemer og forskningsoppgaver, 1977. 119 pp 90
105 LØNØ, O. Norske fangstmenns overvintringer. Del III - 1892 til 1905, 1976. 134 pp Utsolgt
106 GJELSVIK, T. Utforskningen av kontinentalsokkelen i Barentshavet fra Fridtjof Nansens tid til i dag (with English summary). 1976. 44 pp 60
107 ALENDAL, E. Overføringer av moskusfe fra øst-Grønland i perioden 1899-1969 (:3-22) Overføringer og årsaker til utsettinger av moskusfe i Norge og på Svalbard (23-38,) 1980. 38 pp 60
108 BARR, Susan Kulturminner på Jan Mayen - Historical remains on Jan Mayen, 1985 60
109 ARLOV, THOR B Svalbard 1596 - 1650 i historiogragisk lys, 1988. 152 pp 90
110 BASBERG, B.L. & NÆVESTAD, D. Hvalfangstminneregistrering på syd-Georgia, 1990. 32 pp 60
111 DALLMANN, W.K., AUSTRHEIM, H., BUCHER-NURMINEN, K & OHTA, Y. Geology Around The Norwegian Antarctic station 'Troll', Jutulsessen, Dronning Maud Land, 1990. 39 pp Utsolgt
112 LEPVRIER, C. Early tertiary paleostress history and tectonic development of the Forland-sundet Basin, Svalbard, 1990. 16 pp 60
113 ORHEIM, O. (Ed.) Report Of The Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE) 1989/90. Oslo 1990 75
114 LYTSKJOLD, B.E. Magnetic Survey in Svalbard 1985-1987, 1991. 14 pp + 7 maps 60
115 BAKKEN, V. Fugle- og selundersøkelser på Bouvetøya i desember/januar 1989/90, 1991. 30 pp 60
116 LEFAUCONNIER, B. & HAGEN, J.O. Surging and calving glaciers in eastern Svalbard, 1991. 130 pp. 75
117 BYE, F. N. & HANSSON, R. (Ed.) Miljøkonsekvenser av en veiutbygging mellom Longyearbyen og Svea, 1991. 69 pp, Utsolgt
118 HISDAL, V. FINNEKÅSA, Ø. & VINJE, T. Radiation measurements in Ny - Ålesund, Spitsbergen 1981-1987, 1992. 380 pp 150
119 JAWOROWSKI, Z., SEGALSTAD, T.V., HISDAL V Atmospheric CO2 and global warming. A critical review - second revised edition. 90
120 GJERTZ, I., MØRKVED, B. Environmental studies from Franz Josef Land, with emphasis on Tikhaia Bay, Hooker Island., 1992. 130 pp 75