Polar Research

Polar Research er Norsk Polarinstitutts internasjonale engelskspråklige tidsskrift, og tilbyr fri tilgang til de nyeste tverrfaglige forskningsresultatene fra Arktis og Antarktis.

Tidsskriftet blir publisert under en ikke-kommersiell lisens, som tillater forfattere fritt å distribuere den endelige versjonen, under forutsetning av at dette gjøres uten kommersielle formål og at den opprinnelige kilden krediteres.

Polar Research cover

Norsk Polarinstitutts engelskspråklige vitenskapelige tidsskrift Polar Research. Grafikk: Norsk Polarinstitutt

Publisering i Polar Research gjør det praktisk for bidragsytere og deres institusjoner å overholde krav om åpen tilgang til offentlig finansiert forskning. Samtidig nyter forfatterne godt av de samme strenge standarder for fagfellevurdering og utgiverne holder den samme høye kvaliteten på de redaksjonelle tjenestene som tidsskriftet er kjent for.

Tidsskriftet publiseres i samarbeid med forlaget Co-Action Publishing i Stockholm, og er fra 2011 kun tilgjengelig i elektronisk utgave.

Les siste utgave