Polarhåndbøker

Polarhåndbøkene inneholder informasjon om forhold i Arktis, som historie, natur og geologiske forhold. Flere av bøkene finnes på både engelsk og norsk.

Polarhåndbøkene kan bestilles direkte fra Norsk Polarinstitutt. Utsolgte bøker finnes i Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Oversikt over polarhåndbøker
NummerTittel og forfatterePris
14 FOSSLI JOHANSEN, B. (Red.): Cruisehåndbok for Svalbard, 2010 (norsk) 249,-
14 FOSSLI JOHANSEN, B. (Red.): Cruise Handbook for Svalbard, 2010 (English) 249,-
13 KOVACS, K.M. & LYDERSEN, C. (Eds): Svalbards Fugler og pattedyr, 2006 (norsk) 249,-
13 KOVACS, K.M. & LYDERSEN, C. (Eds): Birds and mammals of Svalbard, 2006 (English) 249,-
12 HISDAHL, V.: Svalbard Nature and History (English) Utsolgt
11 HISDAHL, V.: Svalbard Natur og Historie (norsk) Utsolgt
10 RØNNING, O. I.: The flora of Svalbard, Oslo 1996. 184 pp (English) Utsolgt
9 RØNNING, O. I.: Svalbards Flora, Oslo 1996. 184 pp (norsk) 180,-
8 BARR, S. (Editor): Franz Josef Land, Oslo 1995. 175 pp Utsolgt
7 HJELLE, A.: Geology of Svalbard, Oslo 1993. 162 pp incl. Geological map, Svalbard 1:1.000.000 (English) Utsolgt
6 HJELLE, A.: Svalbards Geologi, Oslo, 1993 (also available in English). 162 pp inkl. Geologisk kart, Svalbard 1:1.000.000. (norsk) Utsolgt
5 MEHLUM, F.: Birds and Mammals of Svalbard. Oslo, 1990. 139 pp (English) Utsolgt
4 ARLOV, T.B.: A short history of Svalbard. Oslo 1989. 86 pp (English) Utsolgt
3 MEHLUM, F.: Svalbards Fugler og Pattedyr. Oslo, 1989. 139 pp (norsk) Utsolgt
2 HISDAL, V.: Geography of Svalbard (Second edition) 1985. 83 pp (map of Svalbard 1:2.000.000 incl.) (English) Utsolgt
1 RØNNING, O.I.: Svalbards flora: 1979. (2nd revised edition) 128 pp Utsolgt