Rapportserie

Rapportserien inneholder vitenskapelige eller miljøforvatningsrapporter, hovedsaklig på norsk eller engelsk som ikke blir fagfellevurdert. Forfatterne jobber på instituttet eller andre institusjoner som arbeider med polare spørsmål. 

Norsk Polarinstitutts Meddelelser gikk inn i vår Rapportserie i 2000. Rapportserien kan leses gratis i vårt elektroniske publikasjonsarkiv Brage, eller kjøpes direkte fra Polarinstituttet.

Rapportserie nr. 122-149
NummerTittelForfatter(e)UtgittPris
150 Virve Ravolainen et.al 2018 225
149 Svalbard fra lufta / Svalbard from above. Les mer om flybildeboka Bjørn F. Johansen (red.) 2017  399
148 Geoscience Atlas of Svalbard. Les mer om atlaset Winfried K. Dallmann (red.) 2015 utsolgt
147 MOSJ status report for environmental pollutants in 2011 Gabrielsen, G.W et.al. 2015 190
146 SVALGEOBASE: Proterozoic and Lower Palaeozoic basement of Svalbard - state of knowledge and new perspectives of investigations, workshop report Dallmann, W.K.; Maneccki, M.; Michalski, K.; Glovacki, P. 2014 190
145 An assessment of MOSJ: the state of the marine environment around Svalbard and Jan Mayen Fauchald, P.; Erneberg, P.; Berge, J.; Gerland, S.; Kovacs, K.M.; Reigstad, M. og Sundet, J.H. 2014 190
144 An assessment of MOSJ – The state of the terrestrial environment in Svalbard Ims, R.A.; Alsos, I.G.; Fuglei, E.; Pedersen, Å. Ø.; Yoccoz, N.G. 2014 190
143 Circumpolar ringed seal (Pusa hispida) monitoring: CAFF's Ringed Seal Monitoring Network Kit M. Kovacs 2014 190
142 Quaternary geological and geomorphological maps of Fredheim and Skansbukta Evangeline Sessford og Anne Hormes 2013 190
141 Winter distribution of guillemots (Uria spp.) in the Barents Sea Steen, H.; Lorentzen, E. og Strøm, H.  2013 190
140 Nansen-Amundsen-året 2011 Janne Schreuder og Gunn Sissel Jaklin 2012 190
139 Norges 10 viktigste polarekspedisjoner Asbjørn Jaklin 2012 249
138 Monitoring of development of traditional indigenous land use areas in the Nenets autonomous okrug, NW Russia Winfried Dallmann, Olga A. Murashko og Vladislav V. Peskov 2012 190
137

MOSJ statusrapport 2011 Miljøgifter

Gabrielsen, G.W.; Evenset, A.; Frantzen, S.; Gwynn, J.; Gammelsæther, I.; Kallenborn; R.; Pfaffhuber, K. A.; Routti, H.; Sagerup, K. 2011 190
136 NorACIA report: Climate change in the Norwegian Arctic: consequences for life in the north Ellen Øseth 2011 190

136

NorACIA rapport: Klimaendringer i norsk Arktis - konsekvenser for livet i nord

 Ellen Øseth

2010

190

135

Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900–2100 – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 1

Førland, E. J.; Benestad, R. E.; Flatøy, F.; Hanssen-Bauer, I.; Haugen, J. E.; Isaksen, K.; Sorteberg, A.; Ådlandsvik, B. 

2010

190

134

Fysiske og biogeokjemiske prosesser – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 2

Kim Holmèn og Winfried Dallmann

2010

190

133

Effekter på økosystemer og biologisk mangfold – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 3

Loeng, H.; Ottersen, G.;  Svenning, M. A.; Stien, A.

2010

190

132

Tilpasning og avbøtende tiltak – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 5

Arild Buanes, Jan Åge Riseth og Eirik Mikkelsen

2009

190

131

Effekter på folk og samfunn – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4

Arild Buanes, Jan Åge Riseth og Eirik Mikkelsen

2009

190

130

Status og utviklingstrekk for klimaindikatorer i norsk del av Arktis: MOSJ tolkingsrapport – klima John Richard Hansen

2010

190

129

Best Practics in Econsystem-based Oceans Management in the Arctic

A. H. Hoel

2009

190

128

Climate development in North Norway and the Svalbard region during 1900-2100

E. J. Førland (ed.), R. E. Benestad, F. Flatøy, I. Hanssen-Bauaer, J. E. Haugen, K. Isaksen, A. Sorteberg and B. Ådlandsvik

2009

110

127

The agreement on the Conservation of Polar Bears - its History and Future

Larsen, T. S. og Sterling, I.

2009

90

126

Klimaendringer i Barentshavet - konsekvenser av økte CO2-nivåer i atmosfæren og havet

 H. Loeng (red.)

2008

90

125

Svalbard Rock Ptarmigan (Lagopus mutus hyperboreus) – a status report

Unander. S.; Pedersen, Å. Ø.; Overrein, Ø. og Fuglei, E.

2005

90

124

Arctic Climate Feedback Mechanisms» - «Proceedings of a workshop at the Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norway, 17-19 November 2003

Sebastian Gerland og Birgit Njåstad (red.)

2003

90

123

Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen - MOSJ. En dokumentasjon av systemet og den første vurderingen av miljøstatus

Sander, G.; Hanssen-Bauer, I.; Bjørge, A. og Prestrud, P.

2005

180

122

* The Place Names of Svalbard

 

2003

398

121

Marine Mammals in the Bellsund - Van Mijenfjorden - Van Keulenfjorden area. New investigations and status of knowledge

Lydersen, C.; Krafft, B.; Andersen, M. og Kovacs, K.M. 

2002

Utsolgt

* Stedsnavn på Svalbard publiseres nå på stadnamn.npolar.no"

Meddelelser nr. 1–160