Rapportserie

Rapportserien inneholder vitenskapelige eller miljøforvatningsrapporter, hovedsaklig på norsk eller engelsk som ikke blir fagfellevurdert. Forfatterne jobber på instituttet eller andre institusjoner som arbeider med polare spørsmål. 

Norsk Polarinstitutts Meddelelser gikk inn i vår Rapportserie i 2000. Rapportserien kan leses gratis i vårt elektroniske publikasjonsarkiv Brage, eller kjøpes direkte fra Polarinstituttet.

Rapportserie nr. 121–146
NummerTittel og forfatterePris
148 DALLMANN W.K. (Ed.): «Geoscience Atlas of Svalbard», 2015. Les mer om atlaset. utsolgt
147 GEIR WING GABRIELSEN ET.AL. «MOSJ status report for environmental pollutants in 2011», 2015 190
146 WINFRIED K. DALLMANN, MACIEJ MANECCKI, KRZYSZTOF MICHALSKI og PIOTR GLOVACKI:«SVALGEOBASE: Proterozoic and Lower Palaeozoic basement of Svalbard - state of knowledge and new perspectives of investigations, workshop report» 190
145 PER FAUCHALD, PER ERNEBERG, JØRGEN BERGE, SEBASTIAN GERLAND, KIT M. KOVACS,M ARIT REIGSTAD, JAN H. SUNDET: «An assessment of MOSJ: the state of the marine environment around Svalbard and Jan Mayen» 190
144 ROLF A. IMS, INGER G. ALSOS, EVA FUGLEI, ÅSHILD Ø. PEDERSEN og NIGEL G. YOCCOZ: «An assessment of MOSJ – The state of the terrestrial environment in Svalbard 190
143 KIT M. KOVACS:«Circumpolar ringed seal (Pusa hispida) monitoring: CAFF's Ringed Seal Monitoring Network» 190
142 EVANGELINE SESSFORD og ANNE HORMES:«Quaternary geological and geomorphological maps of Fredheim and Skansbukta» 190
141 HARALD STEEN, ERLEND LORENTZEN og HALLVARD STRØM: «Winter distribution of guillemots (Uria spp.) in the Barents Sea», 2013 190
140 JANNE SCHREUDER og GUNN SISSEL JAKLIN: «Nansen-Amundsen-året 2011», 2012 190
139 ASBJØRN JAKLIN: «Norges 10 viktigste polarekspedisjoner», 2012 249
138 WINFRIED DALLMANN WINFRIED, OLGA A. MURASHKO og VLADISLAV V. PESKOV: «Monitoring of development of traditional indigenous land use areas in the Nenets autonomous okrug, NW Russia», 2012 190
137 GEIR WING GABRIELSEN, ANITA EVENSET, SYLVIA FRANTZEN, JUSTIN GWYNN, INGEBORG GAMMELSÆTER, ROLAND KALLENBORN, KATRINE ASPMO PFAFFHUBER, HELI ROUTTI og KJETIL SAGERUP: «MOSJ statusrapport 2011 Miljøgifter» 190
136 ELLEN ØSETH. NorACIA report «Climate change in the Norwegian Arctic: consequences for life in the north», 2011 190

136

ELLEN ØSETH. NorACIA rapporten «Klimaendringer i norsk Arktis - konsekvenser for livet i nord», 2010

190

135

EIRIK J. FØRLAND; RASMUS E. BENESTAD; FRODE FLATØY; INGER HANSSEN-BAUER; JAN ERIK HAUGEN; KETIL ISAKSEN; ASGEIR SORTEBERG; BJØRN ÅDLANDSVIK: Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900–2100 – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 1, 2010

190

134

KIM HOLMÉN; WINFRIED DALLMANN: Fysiske og biogeokjemiske prosesser – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 2, 2010

190

133

HARALD LOENG; GEIR OTTERSEN; MARTIN A. SVENNING; AUDUN STIEN: Effekter på økosystemer og biologisk mangfold – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 3, 2010

190

132

ARILD BUANES, JAN ÅGE RISETH OG EIRIK MIKKELSEN: Tilpasning og avbøtende tiltak – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 5, 2009

190

131

ARILD BUANES, JAN ÅGE RISETH OG EIRIK MIKKELSEN: Effekter på folk og samfunn – klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4, 2009

190

130

JOHN RICHARD HANSEN: Status og utviklingstrekk for klimaindikatorer i norsk del av Arktis: MOSJ tolkingsrapport – klima, 2010

190

129

HOEL, A. H.: Best Practics in Econsystem-based Oceans Management in the Arctic. Tromsø, 2009

190

128

E. J. FØRLAND (ED.), R. E. BENESTAD, F. FLATØY, I. HANSSEN-BAUER, J. E. HAUGEN, K. ISAKSEN, A. SORTEBERG and B. ÅDLANDSVIK: Climate development in North Norway and the Svalbard region during 1900-2100. 43 pp. Tromsø, 2009.

110

127

LARSEN, T. S. and STERLING, I.: The agreement on the Conservation of Polar Bears - its History and Future. Tromsø, 2009

90

126

LOENG, H. (red.): Klimaendringer i Barentshavet - konsekvenser av økte CO2-nivåer i atmosfæren og havet. Tromsø 2008

90

125

UNANDER, S., ØNSTAD PEDERSEN, Å., OVERREIN, Ø. & FUGLEI, E.: Svalbard Rock Ptarmigan (Lagopus mutus hyperboreus) – a status report. Tromsø 2005

90

124

GERLAND, S. & NJÅSTAD, B. (eds.): «Arctic Climate Feedback Mechanisms» - «Proceedings of a workshop at the Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norway, 17-19 November 2003»

90

123

SANDER, G., HANSSEN-BAUER, I., BJØRGE, A. & PRESTRUD, P.: Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen - MOSJ. En dokumentasjon av systemet og den første vurderingen av miljøstatus. Tromsø 2005

180

122

* The Place Names of Svalbard. Tromsø 2003

398

121

LYDERSEN, C., KRAFFT, B., ANDERSEN, M. & KOVACS, K.: Marine Mammals in the Bellsund - Van Mijenfjorden - Van Keulenfjorden area. New investigations and status of knowledge. Tromsø 2002

Utsolgt

* Stedsnavn på Svalbard publiseres nå på stadnamn.npolar.no"

Meddelelser nr. 1–160