Konsekvensutgreiing for aktivitetar i Antarktis

For all aktivitet i Antarktis som kan forventast å ha meir enn ubetydeleg og kortvarig verknad på miljøet i Antarktis, skal det utarbeidast ein fullstendig miljøkonsekvensutgreiing etter Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten (jf. vedlegg I, artikkel 3).