Regelverk som gjelder på Svalbard

Svalbard er en del av Kongeriket Norge, men det er ikke alle lover som gjelder på øygruppa. Norsk privatrett, strafferett og prosessrett gjelder imidlertid dersom ikke annet er bestemt. Andre lovbestemmelser gjelder bare hvis dette fastsettes særskilt i loven.

Sysselmannen på SvalbardSysselmannen på Svalbard håndhever norsk lov i området. Store deler av Svalbard er beskyttet som naturreservat eller nasjonalparker, noe som stiller særskilte krav til hensyn for miljøet og naturen for besøkende og fastboende på øygruppa.