Geologi

Forsking

Norsk Polarinstitutt har hovudansvar for kartlegging av dei norske polarområda. Vi forskar på område der vi manglar kunnskap om dei geologiske forhaldene, og er ansvarleg for geologisk kartlegging både i Arktis og Antarktis.

Meir om vår geologiske forsking

Exception in newslist: Error reading the relations for resource "/no/nyheter/2005/2005-11-07-ny-forskningsdir.html".