Pingoer

Pingoer er avrundete koller, mest på sletter og dalbunner, fra noen få til over 40 m høyde. De har en iskjerne og dannes hvor vann under trykk trenger gennom hull eller sprekker i permafrosten.

Pingo

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Pingo

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Pingo

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Alt etter hvor pingoen er dannet, kan det være sand, grus, jordsmonn eller sammenhengende bergartslag på overflaten. Det kan tre ut vann fra kilder på pingoer, eller fra et nettverk av sprekker i permafrosten.

På Svalbard opptrer pingoer enkeltvis i mange daler nær kysten og på strandsletter fra nord til sør, men større ansamlinger er bare vanlige i de store dalene i sentrale Spitsbergen som har et mildere klima (Adventdalen, Reindalen, Kjellstrømdalen).