Slamstrømmer

Slamstrømmer utløses mest i øvre, helst bratte deler av fjellsidene, hvor smeltevannet eller vann etter sterkt nedbør få leirrike bergartslag til å svulme opp slik at de – samt de overliggende lagene – blir ustabile og raser ut.

Slamstrømmer

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Slamstrømmer

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Jo større høydeforskjellen og jo brattere skrenten, desto fortere skjer utrasningen. Det er målt hastigheter opp til 180 km/s på dalbunnen under fjellskrenten. Det har skjedd dødsulykker under slike utrasninger.

Slamstrømmene beveger seg langs skar eller søkk. Steiner av alle størrelser opp til store blokker flyter i vannmettet leire. De større steinene blir skjøvet ut til siden hvor de etter hvert danner voller, mens det finkornete materialet flyter videre i en kanal i midten. Det er ikke mulig å gå over en nydannet slamstrømavsetning før det har gått noen dager og leiren har satt seg.