Steinbreer

Steinbreer dannes gjerne i rasvifter (talus) under bratte fjellsider. Det usorterte rasmateriale som består av sand, leire og steiner, er frossent pga. permafrosten.

Steinbre

Foto: Otto Salvigsen / Norsk Polarinstitutt

Steinbre

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Som ved dannelsen av polygonmark skjer det sorteringsprosesser i permafrosten, og det kan dannes lag i permafrosten, som ikke lenger støttes av steiner som ligger borti hverandre. Da vil isen begynne å flyte nedover skrenten som i en isbre og ta med seg steinmaterialet.

Bevegelsene skjer med noen centimeter i året. Etter hvert dannes en typisk tungeform form med en buet overflate, en liten forsenkning øverst i spissen, og en steil front.

De største steinbreene på Svalbard finnes på Prins Karls Forland med fronthøyder opp til 50 m.