Strandvoller

Strandvoller er lange drag av godt sortert løsmasse som ble akkumulert ved bølgeaktivitet langs en strand. Når landet stiger i forhold til havnivået, blir gamle kystparallele strandvoller liggende igjen.

Strandvoll

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Strandvoll

Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Strandvoller inneholder marine fossiler. Ved å aldersbestemme slike fossiler kan bestemme raten til landhevingen etter istiden.

Enkelte områder på Svalbard viser innviklede systemer av strandvoller (for eksempel Øyrlandet ved Sørkapp).