Termokarst

Karst er et fenomen som oppstår når overflate- eller grunnvann løser opp vannløslige bergarter (mest kalkstein eller gips) og graver juv, ganger, tunneller, huler, og lignende. Stedvis kan hele bekke- eller elvesystemer renne under jorden, og overliggende bergarter kan styrte inn.

Termokarst

Foto: Otto Salvigsen / Norsk Polarinstitutt

Termokarst

Foto: Otto Salvigsen / Norsk Polarinstitutt

Det kalles termokarst når vannet tilsvarende smelter seg veg inn i permafrosten eller utnytter hull og sprekker i permafrosten.

Fordi alt formasjonsvann i Arktis vanligvis er berørt av permafrost, kan karstfenomener i kalkstein eller gips bare oppstå i kombinasjon med termokarst.

De best utviklede karstområdene på Svalbard ligger rundt Stormbukta (Sørkapp Land), fra Vardeborgsletta til Kongressvannet (vestre Nordenskiöld Land) og i Billefjorden (Bünsow Land).