Geologiske nøkkellokaliteter på Svalbard

Disse nøkkelokalitetene illustrerer typiske deler av Svalbards geologi og spesielt interessante fenomen eller særegenheter for Svalbard.

I vestlige og sentrale Svalbard er det foreløpig bare valgt ut lokaliteter som er synlige eller tilgjengelige til fots fra kysten.

I østlige deler er det gjort et større arbeid med å identifisere nøkkellokaliteter i forbindelse med Forvaltningsplanen for Øst-Svalbard. Det kan derfor se ut som om det stedvis er tettere med slike lokaliteter på Øst-Svalbard enn ellers på øygruppen, noe som ikke er tilfelle.

Se også vår oversikt over unike polare landskapsformer.

Oversiktskart geologiske nøkellokaliteter på Svalbard

Oversiktskart: Geologiske nøkellokaliteter på Svalbard. Kart: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt