Hornbækpollen (01)

I Hornbækpollen finner man meget fint utviklete skjærsoner i prekambrisk grunnfjell.

Større kart

Storskalastrukturer og boudinage

a) Storskalastrukturer og boudinage. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Småskalastrukturer og isoklinale folder

b) Småskalastrukturer og isoklinale folder. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Småskalastrukturer og boudinage

c) Småskalastrukturer og boudinage. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Storskalastrukturer (bilde a) synes i fjellsiden til Wulffberget fra Liefedefjorden (Nordvest-Spitsbergen) og fra stranden under fjellet. Meget fine småskalastrukturer (bilde b, c) er blottet i den stupbratte veggen i innkjøringen til Hornbækpollen og kan best sees fra småbåter.

Geologiske forhold

Wulffberget og kystområdet nedenfor består av uren marmor med lag av glimmerskifer. Bergarten tilhører Generalfjellformasjonen og er av antatt mesoproterozoisk alder (tidsrom 1700–900 millioner år). Den måtte tåle sterke skjærbevegelser under den Kaledonske fjellkjededannelsen (ca. 420 millioner år siden).

Deformasjonen skjedde langs flere skjærsoner som her er meget godt synlige. Dette skjedde i dyp på 15–20 km, hvor bergarten hadde duktile (plastisk-viskøse) egenskaper.

Typiske strukturer i skjærsonene er isoklinale folder (folder med parallele flanker, bilde b) og boudinage (roterte bruddstykker av mer kompetente lag, bilde a, c). Småskalastrukturene ved Hornbækpollen fremtrer som meget vakre.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, duktil strukturgeologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel
  • Det bør ikke tas bergartsprøver fra de fineste strukturene