Rivieratoppen (04)

På Rivieratoppen finnes olistolitter, som er store flyttblokker inne i et konglomerat.

Større kart

Rivieratoppen

a) Rivieratoppen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Blokker av lysegrå marmor og marmorbreksje

b) Store blokker av lysegrå marmor og marmorbreksje i konglomeratet. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Marmor i bruddstykker

c) Marmoren brakk i stykker flere steder. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Rivieratoppen (bilde a) er 165 m høy og ligger i den nordøstre delen av Raudfjorden på Nordvest-Spitsbergen. De omtalte lokalitetene ligger på nord- og nordvestsiden til fjellet og strekker seg over kystsletta mot Kapp Svensksund.

Geologiske forhold

Rivieratoppen består mest av rødfargete konglomerater tilhørende Wulffbergformasjonen, som er en av de eldste bergartslagene fra devontiden (ca. 400–410 millioner år). Konglomeratene er eroderte bergarter fra den Kaledonske fjellkjeden som nettopp var blitt hevet opp av jordskorpen.

Ved Rivieratoppen ligger det mange titalls meter store blokker av lysegrå marmor og marmorbreksje i konglomeratet (bilde b). Disse kan stå frem som klipper i fjellsiden. Marmoren var konsolidert under transporten langs havbunnen, men brakk i stykker flere steder (bilde c).

Kilden til denne marmoren er uklar, fordi de nærmeste tilsvarende bergartene i det eroderte grunnfjellet ligger ved Liefdefjorden, over 20 km unna.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning