Skansen (07)

Skansen er et storslagent og spektakulært fuglefjell i Billefjorden. Her finnes en godt eksponert karbonatisk og evaporittisk lagrekke fra en kontinentalsokkel av paleozoisk alder og en gammel gipsgruve.

Større kart

Fjellet Skansen

a) Skansen. Se også dette bildet med forklaring. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Kapp Starostin-formasjonen i fjellet Skansen

b) Kapp Starostin-formasjonen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Lagrekke i fjellet Skansen

c) Lagrekken til Skansen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Kulturiminner ved Skansen

d) Kulturiminner. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Kulturiminner ved Skansen

e) Kulturiminner. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Kulturiminner ved Skansen

f) Kulturiminner. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Skansen ligger på vestsiden ved inngangen av Billefjorden, sentrale Spitsbergen (bilde a).

Geologiske forhold

Skansen viser et typisk snitt gjennom de øvre delene av kontinetalsokkelen som dekket det meste av Svalbard i senkarbon- og permtiden. Lagrekken (bilde c) består av (fra bunn til topp):

 • Gipshukformasjonen med
  (1) Vengebergleddet (anhydritt/gips, dolomittstein, mergelstein) og
  (2) Skansdalsleddet (dolomittstein, mikrittisk kalkstein, mergelstein, noe anhydritt/gips)
 • Kapp Starostin-formasjonen (bilde b) med
  (3) Vöringleddet (bioklastisk kalkstein)
  (4) Svenskeeggleddet (chert, spikulittisk leirskifer, siltstein og kalkstein) og
  (5) Stensiöfjelleddet (sandstein og chert).

Det finnes kulturminner fra Svalbards «Klondike»-tid her, nærmere bestemt 1918 og tidlig 1930-tallet (bilde d,e,f). Det ble forsøkt gruvedrift på gips i Gipshukformasjonen, men man ga fort opp etter man skønte at gipsen bare var en overfladisk omdannelse av anhydritt som ikke er brukbar i industriell sammenheng.

Last ned ekskursjonsguide Billefjorden (PDF 2,5 MB)

Vernekriterier og sårbarhet

 • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
 • Estetisk verdi
 • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning
 • Kombinert med kulturminner fra gruvedriften og fuglefjell